Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA O SPROVOĐENjU MJERA ZA SPRJEČAVANjE INFEKCIJE IZAZVANE NOVIM KORONAVIRUSOM

("Sl. list CG", br. 14/2020)

 

Ovom Naredbom, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list Crne Gore", broj 12/18), radi sprječavanja unošenja zarazne bolesti u Crnu Goru, suzbijanja i prenošenja u druge zemlje, privremeno se zabranjuje:

I

Putovanje iz Crne Gore u najpogođenija područja i države, u kojima vlada epidemija zarazne bolesti, izazvana novim koronavirusom, i to:

1) Italiju;

2) Španiju;

3) Južnu Koreju;

4) Iran; i

5) Kinu - pokrajina Hubei.

Lista zemalja u kojima je privremeno zabranjeno putovanje iz Crne Gore nije konačna i mijenjaće se u skladu sa kretanjem epidemiološke situacije.

Ia

Zabranjuje se državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave službeno putovanje u inostranstvo.

Izuzetno od stava 1 ove tačke putovanje u inostranstvo državni službenici i namještenici mogu ostvariti u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa.

Zabrana iz stava 1 je privremenog karaktera, dok traje opasnost od infekcije novim koronavirusom.

II

Zabranjuje se stranim državljanima ulazak u Crnu Goru, koji dolaze iz zemalja u kojima vlada epidemija zarazne bolesti izazvana novim koronavirusom, iz:

1) Italije;

2) Španije;

3) Južne Koreje;

4) Irana; i

5) Kine - pokrajina Hubei.

Zabrana ulaska stranim državljanima u Crnu Goru iz stava 1 je privremena, dok postoji opasnost od unošenja zarazne bolesti u zemlju.

Lista zemalja iz kojih je privremeno zabranjen ulazak u Crnu Goru nije konačna i mijenjaće se u skladu sa kretanjem epidemiološke situacije.

III

Državljani Crne Gore, koji su se zadesili u tranzitu i povratnici su iz zemalja: Italije, Španije, Južne Koreje, Irana, Kine - pokrajina Hubei stavljaju se u kućnu izolaciju pod aktivnim nadzorom i ograničenjem prava kretanja, koji podrazumijeva smještaj u porodičnom objektu uz praćenje zdravstvenog stanja od strane nadležne epidemiološke službe u trajanju od 14 dana.

Praćenje zdravstvenog stanja, vršiće se od strane nadležne epidemiološke službe i nad svim članovima domaćinstva.

Nepoštovanje ove mjere podliježe zakonskoj odgovornosti.

IV

Zabranjuje se organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u inostranstvu, radi sprječavanja infekcije novim koronavirusom i sprječavanja unošenja zarazne bolesti u Crnu Goru i prenošenja u druge zemlje.

Zabrana iz stava 1 je privremenog karaktera, dok traje opasnost od infekcije novim koronavirusom.

V

Zabranjuje se održavanje sportskih manifestacija sa prisustvom publike.

Sportski događaji, nacionalni i međunarodni održavaju se bez prisustva publike.

Eventualni dolazak sportskih timova iz najpogođenijih područja novim koronavirusom odlaže se do daljnjeg.

VI

Pooštrena granična kontrola vršiće se nad putnicima u međunarodnom saobraćaju koji dolaze iz država koje imaju registrovane slučajeve, a bez široko uspostavljene lokalne transmisije COVID-19.

VIa

Zadužuje se Uprava za Imovinu, kao i nadležne službe jedinica lokalih samouprava, da po hitnom postupku izvrše nabavku dodatnih količina sredstava za higijenu, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, radnog prostora i opreme za potrebe državnih organa, organa državne uprave, organa uprave i organa lokalne samouprave.

Nabavku izvršiti u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

VII

Naredba će se primjenjivati najduže dok postoji opasnost od unošenja zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom u zemlju, odnosno od širenja zarazne bolesti zbog koje su mjere uvedene, o čemu će biti donijeta odgovarajuća odluka, na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

VIII

Naredba se dostavlja: Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Aerodromima Crne Gore, Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Ministarstvu odbrane, Upravi za inspekcijske poslove, Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu vanjskih poslova, Ambasadi: Republike Italije, Španije, Južne Koreje, Irana, Kine.

IX

O sprovođenju ove Naredbe staraće se: Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Ministarstvo odbrane, Uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo javne uprave, i Ministarstvo finansija.

X

Ova naredba se primjenjuje danom donošenja, a objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".