Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

* Redakcija je priredila prečišćen tekst Naredbe o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim koronavirusom ("Sl. list CG", br. 14/2020*) na osnovu Naredbe o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim koronavirusom i Naredbe o dopuni Naredbe o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim koronavirusom, obe objavljene u "Sl. listu CG", br 14/2020.

** Odredbe tač. I, II, III i VI Naredbe o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim Koronavirusom ("Sl. list CG", br. 14/2020*) prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/909 ("Sl. list CG", br. 50/2020), odnosno 1. juna 2020. godine, dok odrebe tačke IV) st. 1) i 2) Naredbe prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/911 ("Sl. list CG", br. 50/2020), takođe 1. juna 2020. godine

NAREDBA O SPROVOĐENjU MJERA ZA SPRJEČAVANjE INFEKCIJE IZAZVANE NOVIM KORONAVIRUSOM

("Sl. list CG", br. 14/2020* i 50/2020 - dr. naredbe)

 

Ovom Naredbom, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list Crne Gore", broj 12/18), radi sprječavanja unošenja zarazne bolesti u Crnu Goru, suzbijanja i prenošenja u druge zemlje, privremeno se zabranjuje:

I**

(prestalo da važi)

Ia

Zabranjuje se državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave službeno putovanje u inostranstvo.

Izuzetno od stava 1 ove tačke putovanje u inostranstvo državni službenici i namještenici mogu ostvariti u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa.

Zabrana iz stava 1 je privremenog karaktera, dok traje opasnost od infekcije novim koronavirusom.

II i III**

(prestalo da važi)

IV

Zabranjuje se organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u inostranstvu, radi sprječavanja infekcije novim koronavirusom i sprječavanja unošenja zarazne bolesti u Crnu Goru i prenošenja u druge zemlje.

Zabrana iz stava 1 je privremenog karaktera, dok traje opasnost od infekcije novim koronavirusom.

V

Eventualni dolazak sportskih timova iz najpogođenijih područja novim koronavirusom odlaže se do daljnjeg.

VI**

(prestalo da važi)

VIa

Zadužuje se Uprava za Imovinu, kao i nadležne službe jedinica lokalih samouprava, da po hitnom postupku izvrše nabavku dodatnih količina sredstava za higijenu, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, radnog prostora i opreme za potrebe državnih organa, organa državne uprave, organa uprave i organa lokalne samouprave.

Nabavku izvršiti u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

VII

Naredba će se primjenjivati najduže dok postoji opasnost od unošenja zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom u zemlju, odnosno od širenja zarazne bolesti zbog koje su mjere uvedene, o čemu će biti donijeta odgovarajuća odluka, na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

VIII

Naredba se dostavlja: Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Aerodromima Crne Gore, Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Ministarstvu odbrane, Upravi za inspekcijske poslove, Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu vanjskih poslova, Ambasadi: Republike Italije, Španije, Južne Koreje, Irana, Kine.

IX

O sprovođenju ove Naredbe staraće se: Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Ministarstvo odbrane, Uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo javne uprave, i Ministarstvo finansija.

X

Ova naredba se primjenjuje danom donošenja, a objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".