Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA O PROGLAŠAVANjU PRESTANKA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID 19

("Sl. list CG", br. 52/2020)

Član 1

Proglašava se prestanak epidemije zarazne bolesti COVID 19 na području Crne Gore.

Član 2

Zbog dalje opasnosti od pandemije zarazne bolesti COVID 19, mjere koje su propisali, odnosno propišu nadležni organi u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", broj 12/18), neophodne za sprječavanje unošenja u Crnu Goru, suzbijanje i sprječavanje prenošenja ove zarazne bolesti, primjenjivaće se do njihovog ukidanja.

Član 3

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o proglašavanju epidemije zarazne bolesti COVID 19 ("Službeni list CG", broj 24/20).

Član 4

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".