Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA, BROJ: 8-501/20-129/909

("Sl. list CG", br. 50/2020, 53/2020, 57/2020, 60/2020 - dr. naredba i 62/2020)

Član 1*

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštite stanovništva od novog koronavirusa, u skladu sa epidemiološkim rizikom, naređuju se privremene mjere, i to:

tač. 1) i 2) (prestalo da važi)

2a) dozvoljava se ulazak u Crnu Goru stranim pomorcima u tranzitu koji se ukrcavaju ili iskrcavaju u lukama Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor-Portonovi i Tivat (Gat I i Gat II), kao i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora;

2b) PCR test na SARS-CoV-2 ili Elisa test ne stariji od 72 časa, izdat od akreditovane laboratorije sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, prilikom ulaska u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine, moraju da posjeduju:

- crnogorski državljani, kao i stranci sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, i

- građani Bosne i Hercegovine;

2c) zabranjuje se ulazak u Crnu Goru preko graničnog prelaza Metaljka - Metaljka, na putnom pravcu Pljevlja - Čajniče i Šćepan polje - Hum, na putnom pravcu Plužine - Foča;

tač. 3) do 5) (prestalo da važi)

6) promet roba za potrebe Crne Gore kao i tranzit robe ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora, u skladu sa preporukama Instituta.

Član 2

Licima kod kojih je PCR testiranjem na SARS-CoV-2 dobijen negativan rezultat testa na novi koronavirus, mjera samoizolacije i karantina se ukida, nakon 14 dana.

Član 2a

Licima iz člana 1 tačka 2b alineja 1 ove naredbe, koji su se zatekli u Bosni i Hercegovini, a uđu u Crnu Goru 18. juna 2020. godine do 24 časa, određuje se mjera samoizolacije, do sprovođenja testiranja i dobijanja rezultata testa na novi koronavirus.

Član 3

Obavezna institucionalna izolacija za lica koja su boravila u karantinu ili samoizolaciji i čiji su rezultati testa na novi koronavirus pozitivni, a moraju se izolovati od zdravih lica, a ne može im se obezbijediti samoizolacija u porodičnom smještaju; lica koja su bila na bolničkom liječenju, oporavljena su i nemaju simptome bolesti, ali još nemaju dva uzastopna negativna rezultata iz uzoraka uzetih u razmaku od 24 časa; kao i za lica koja su doputovala iz inostranstva i prilikom smještanja u karantin rezultati testa na novi koronavirus su im bili pozitivni.

Institucionalna izolacija podrazumijeva smještaj u objekat namijenjen za samoizolaciju i boravak lica koja imaju pozitivan rezultat testa na novi koronavirus i nemaju simptome bolesti, ne zahtijevaju medicinski tretman ali moraju biti pod nadzorom zdravstvenih radnika, na osnovu rješenja sanitarne inspekcije;

Član 4

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 5

Danom početka primjene ove naredbe prestaju da važe:

- Naredba o zabrani putovanja putnika iz Crne Gore avio saobraćajem na sjever Republike Italije u Milano i Bolonju kao i ulazak putnika iz tih destinacija u Crnu Goru Broj: 8-501/20-129/75 od 28. februara 2020. godine ("Službeni list CG", broj 14/20),

- Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 25/20 i 31/20),

- tač. I, II, III i VI Naredbe o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim koronavirusom Broj: 8-501/20-129/139 i Br: 8-501/20-129 od 11. marta 2020. godine ("Službeni list CG", broj 14/20),

- tač. 8 i 9 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 14/20, 15/20, 17/20, 28/20, 34/20, 36/20, 39/20 i 41/20).

Član 6

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore, a primjenjivaće se od 1.juna 2020. godine.

Samostalni član Naredbe o izmjeni i dopuni
Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa Broj: 8-501/20-129/909 od 29. maja 2020. godine

("Sl. list CG", br. 53/2020)

Član 3

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore.

Napomene

* Odredbe člana 1. stava 1. tač. 1), 2), 3), 3a), 4) i 5) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/909 ("Sl. list CG", br. 50/2020, 53/2020 i 57/2020) prestaju da važe danom stupanja na snagu Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 60/2020), odnosno 21. juna 2020. godine.