Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 30/2020, 31/2020, 35/2020 i 44/2020)

Član 1

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, naređuju se privremene mjere i to:

1) (brisano)

2) izvještaji o ocjeni zdravstvenog stanja, odnosno sposobnosti zaposlenih na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada, odnosno sa povećanim rizikom, kojima je istekao rok važenja, smatraju se važećim do 30. juna 2020. godine;

3) licence, izvodi licenci i druga dokumenta za javni prevoz putnika i tereta u međunarodnom, unutrašnjem i unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju, a kojima je istekao rok važenja, smatraju se važećim do 30. juna 2020. godine;

4) obaveza inspekcijskih organa, koji vrše nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje prevoz u drumskom saobraćaju, da pojačaju intenzitet kontrola nelegalnog prevoza u odnosu na javni prevoz putnika i tereta, kao i prevoz za sopstvene potrebe.

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Samostalni član Naredbe o izmjeni
Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa

("Sl. list CG", br. 44/2020)

Član 2

Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".