Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Nacrti i predlozi propisa


08.10.2018.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima

17.09.2018.

Predlog zakona o izmjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

31.08.2018.

Nacrt zakona o državnim nagradama

17.08.2018.

Nacrt zakona o sigurnosti operacija sa ugljovodonicima

08.08.2018.

Nacrt zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

02.08.2018.

Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave

30.07.2018.

Predlog zakona o akademskom integritetu

24.07.2018.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

16.07.2018.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada

Predlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu

11.07.2018.

Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore

Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka "Prokletije"

09.07.2018.

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o kinematografskoj koprodukciji

19.06.2018.

Nacrt zakona o stranim i invazivnim vrstama

18.06.2018.

Predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

15.06.2018.

Nacrt zakona o putevima

14.06.2018.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti

11.06.2018.

Predlog zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu

31.05.2018.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara

29.05.2018.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

28.05.2018.

Predlog zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju

24.05.2018.

Nacrt Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa

17.05.2018.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu

16.05.2018.

Nacrt zakona o životnom partnerstvu lica istog pola

15.05.2018.

Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu

09.05.2018.

Nacrt zakona o zaštiti depozita

03.05.2018.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

26.04.2018.

Predlog Zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju korupcije

13.02.2018.

Nacrt zakona o javnim nabavkama

13.02.2018.

Predlog zakona o unutrašnjim poslovima

19.01.2018.

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o bezbjednosti proizvoda

15.01.2018.

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o svojinsko pravnim odnosima

03.01.2018.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj upravi

14.12.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU

23.11.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STEČAJU

27.9.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA


31.8.2017.

NACRTA ZAKONA O SANACIJI BANAKA


29.8.2017.

NACRT ZAKONA O RADU


17.8.2017.

NACRT ZAKONA O POSREDOVANjU PRI ZAPOŠLjAVANjU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI


10.7.2017.

NACRT ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA


31.5.2017.

NACRT ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI


15.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITNIKU/CI LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE


6.3.2017.

NACRT ZAKONA O FONDU RADA