Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Nacrti i predlozi propisa


16.07.2018.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada

Predlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu

11.07.2018.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore

Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka "Prokletije"

09.07.2018.

Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti

Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG", broj 31/17)

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o kinematografskoj koprodukciji

25.06.2018.

Predlog zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama

Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

Predlogom zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju

19.06.2018.

Nacrt zakona o stranim i invazivnim vrstama

18.06.2018.

Predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

15.06.2018.

Nacrt zakona o putevima

14.06.2018.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti

11.06.2018.

Predlog zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu

Predlog zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija

31.05.2018.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara

29.05.2018.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

28.05.2018.

Predlog zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju

24.05.2018.

Nacrt Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa

22.05.2018.

Predlog Zakona o izmjeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama

17.05.2018.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu

16.05.2018.

Nacrt zakona o životnom partnerstvu lica istog pola

15.05.2018.

Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu

14.05.2018.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

09.05.2018.

Nacrt zakona o zaštiti depozita

03.05.2018.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

30.04.2018.

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju i obezbjeđenju

26.04.2018.

Predlog Zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju korupcije

23.03.2018.

Predlog zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu

12.03.2018.

Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju

13.02.2018.

Nacrt zakona o javnim nabavkama

13.02.2018.

Predlog zakona o unutrašnjim poslovima

19.01.2018.

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o bezbjednosti proizvoda

15.01.2018.

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o svojinsko pravnim odnosima

03.01.2018.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj upravi

14.12.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU

23.11.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STEČAJU

27.9.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA


31.8.2017.

NACRTA ZAKONA O SANACIJI BANAKA


29.8.2017.

NACRT ZAKONA O RADU


17.8.2017.

NACRT ZAKONA O POSREDOVANjU PRI ZAPOŠLjAVANjU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI


10.7.2017.

NACRT ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA


31.5.2017.

NACRT ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI


15.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITNIKU/CI LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE


6.3.2017.

NACRT ZAKONA O FONDU RADA