Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Nacrti i predlozi propisa


16.04.2019.

Nacrt zakona o kritičnoj infrastrukturi

15.04.2019.

Predlog zakona o izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

12.04.2019.

Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti

09.04.2019.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima

28.03.2019.

Nacrt zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

Nacrt zakona o računovodstvu javnog sektora

28.03.2019.

Predlog zakona o porezu na nepokretnosti

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Predlog zakona o medicinskoj potpomognutoj oplodnji

Predlog zakona o mladima

27.03.2019.

Nacrt zakona o alternativnim načinima rješavanja sporova

25.03.2019.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji

22.03.2019.

Nacrt zakona o uspostavljanju okvira za zaštitu morske sredine

20.03.2019.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

12.03.2019.

Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola

11.03.2019.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore

25.02.2019.

Predlog zakona o apotekarskoj djelatnosti

Predlog zakona o kozmetičkim proizvodima

Predlog zakona o medicinskim sredstvima

Nacrt zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

21.02.2019.

Predlog zakona o detektivskoj djelatnosti

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

14.02.2019.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

30.01.2019.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore

28.01.2019.

Nacrt zakona o kreditnim institucijama

Nacrt zakona o sanaciji kreditnih institucija

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji bankama

23.01.2019.

Nacrt zakona o elektronskoj upravi

21.01.2019.

Predlog zakona o lokalnim komunalnim taksama

14.01.2019.

Nacrt zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja

09.01.2019.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru

Nacrt zakona o medijima

17.08.2018.

Nacrt zakona o sigurnosti operacija sa ugljovodonicima

08.08.2018.

Nacrt zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

24.07.2018.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

16.07.2018.

Predlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu

09.07.2018.

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o kinematografskoj koprodukciji

19.06.2018.

Nacrt zakona o stranim i invazivnim vrstama

18.06.2018.

Predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

15.06.2018.

Nacrt zakona o putevima

29.05.2018.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

28.05.2018.

Predlog zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate

15.05.2018.

Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu

09.05.2018.

Nacrt zakona o zaštiti depozita

26.04.2018.

Predlog Zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju korupcije

13.02.2018.

Nacrt zakona o javnim nabavkama

15.01.2018.

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o svojinsko pravnim odnosima

14.12.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU

23.11.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STEČAJU

27.9.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA


31.8.2017.

NACRTA ZAKONA O SANACIJI BANAKA


29.8.2017.

NACRT ZAKONA O RADU


10.7.2017.

NACRT ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA


31.5.2017.

NACRT ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI


15.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITNIKU/CI LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE


6.3.2017.

NACRT ZAKONA O FONDU RADA