Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Nacrti i predlozi propisa


25.05.2020.

Predlog zakona o privrednim društvima

18.05.2020.

Predlog zakona o računovodstvu

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoć

15.05.2020.

Predlog zakona o izmjenama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

07.05.2020.

Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

05.05.2020.

Predlog zakona o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori

21.04.2020.

Predlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi

Predlog zakona o urgentnim mjerama podrške građanima Crne Gore zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19 (lex specialis)

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti

Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

02.04.2020.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

09.03.2020.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe

12.02.2020.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju

20.01.2020.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona zdravstvenoj zaštiti

Predlog zakona o ljekovima

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru

26.12.2019.

Nacrt zakona o turizmu i ugostiteljstvu

25.12.2019.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru

23.12.2019.

Predlog zakona o Fondu rada

Predlog zakona o vojno-obavještajnim i bezbjednosnim poslovima

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Makedonije o uređivanju međusobnih imovinsko – pravnih odnosa

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu

16.12.2019.

Predlog zakona o uređenju tržišta u ribarstvu i akvakulturi

Predlog zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi

Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija

11.12.2019.

Predlog zakona o pomorsko-agencijskoj djelatnosti

02.12.2019.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore

27.11.2019.

Predlog o Zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola

25.11.2019.

Predlog zakona o alternativnom rješavanju sporova

Predlog zakona o izmjenama Porodičnog zakona

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

19.11.2019.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija

04.11.2019.

Predlog zakona o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Knjaževine Monako o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

14.10.2019.

Predlog zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju

10.10.2019.

Nacrt zakona o vodnim uslugama

23.09.2019.

Nacrt zakona o izmjenama o dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

17.09.2019.

Nacrt zakona o upravljanju otpadom

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o centralnom registru stanovništva

25.07.2019.

Nacrt zakona o standardizaciji

16.07.2019.

Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu

08.07.2019.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

01.07.2019.

Nacrt zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama

10.06.2019.

Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu

29.05.2019.

Predlog zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina

Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama

20.05.2019.

Predlog zakona o izmjenama Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike

24.04.2019.

Nacrt sektorske analize za oblast zaštite i zdravlja na radu

15.04.2019.

Predlog zakona o izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

12.04.2019.

Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti

09.04.2019.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima

28.03.2019.

Nacrt zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

28.03.2019.

Predlog zakona o medicinskoj potpomognutoj oplodnji

22.03.2019.

Nacrt zakona o uspostavljanju okvira za zaštitu morske sredine

25.02.2019.

Nacrt zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

14.01.2019.

Nacrt zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja

09.01.2019.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru

Nacrt zakona o medijima

17.08.2018.

Nacrt zakona o sigurnosti operacija sa ugljovodonicima

24.07.2018.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

16.07.2018.

Predlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu

09.07.2018.

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o kinematografskoj koprodukciji

18.06.2018.

Predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

15.06.2018.

Nacrt zakona o putevima

26.04.2018.

Predlog Zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju korupcije

15.01.2018.

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o svojinsko pravnim odnosima

27.9.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA


31.8.2017.

NACRTA ZAKONA O SANACIJI BANAKA


31.5.2017.

NACRT ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI


15.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITNIKU/CI LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE