Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Utvrđeno više prijedloga zakona


Vlada Crne Gore, na 124. sjednici održanoj 27. avgusta 2015. godine, kojom je predsjedavao potpredsjednik Duško Marković, dala je pozitivno Mišljenje na Prijedlog rezolucije o podršci integraciji u NATO dostavljen od strane Skupštine Crne Gore.

U raspravi je naglašeno da, u trenutku kada Crna Gora očekuje poziv za punopravno članstvo u NATO-u, Vlada ovu skupštinsku inicijativu smatra cjelishodnom i vrlo značajnom. Vlada je izrazila uvjerenje da će prenošenje debate o evroatlantskoj integraciji Crne Gore u Skupštinu podići kvalitet javnog dijaloga, čime će uticati na dalji rast javne podrške ostvarenju tog najvažnijeg spoljnopolitičkog cilja.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o bezbjednosti hrane kojim se propisuju uslovi za bezbjednost hrane i obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom, radi zaštite života i zdravlja ljudi, životne sredine, potrošača i efikasnog funkcionisanja tržišta.

Donošenje ovog zakona je posebno važno jer predstavlja jedan od uslova za ispunjavanje mjerila koje se odnosi na usaglašeni pravni okvir u cilju otvaranja pregovora u Poglavlju 12 – bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika.

Prijedlogom zakona se uspostavlja centralni nadležni organ, čime će se obezbijediti preduslovi za poboljšanje strateškog upravljanja bezbjednošću hrane. Takođe, novi pristup rezultiraće efikasnijem iskorišćavanju sredstava za kontrolu, unaprijediće informisanje o riziku za zdravlje ljudi koji potiče od hrane, kroz uspostavljanje nacionalnog sistema brzog uzbunjivanja i obavještavanja i razmjenu informacija sa Evropskom komisijom.

U sklopu evropske agende, Vlada je utvrdila i prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu i Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna, čijim donošenjem će se ova oblast usaglasiti sa zakonodavstvom EU, a time ispuniti i obaveze iz Poglavlja 7 - Pravo intelektualne svojine.

Nastavljajući aktivnosti predviđene Strategijom za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, Vlada je usvojila Informaciju o preduzetim mjerama u cilju zatvaranja kampa Konik i Vrela Ribnička i donijela zaključke neophodne za rješavanje imovinsko pravnih odnosa nad izgrađenim objektima.

Usvojena je i Informacija o prisutnim problemima u primjeni člana 197L Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. list RCG", br. 54/2003, 39/2004, 61/2004 - odluka US, 79/2004, 81/2004 - ispr., 29/2005 - dr. zakon, 14/2007 - odluka US i 47/2007 i "Sl. list CG", br. 12/2007 - dr. zakon, 13/2007 - dr. zakon, 79/2008, 14/2010, 78/2010, 34/2011, 40/2011 - dr. zakon, 66/2012, 39/2011 - dr. zakon, 36/2013 - dr. zakon, 38/2013, 61/2013, 6/2014 - ispr., 60/2014 i 10/2015) kojim je propisano da osiguranik, kome je u privrednom društvu, sa vlasničkim udjelom države, prestao radni odnos zbog uvođenja stečaja, stiče pravo na starosnu penziju sa navršenih 30 godina staža osiguranja za muškarace, odnosno 25 godina za žene. Zbog nepreciznosti norme u slučajevima kada je privredni subjekt bio u društvenoj svojini, Vlada je zaključila da takva preduzeća treba smatrati kao privredna društva u kojima je država imala vlasnički udio.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Rajka Barovića dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, na lični zahtjev. 

Izvor: Vebsajt Vlade Crne Gore, 27.08.2015.