Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

MINISTARSTVO ZDRAVLJA: Sprovode se definisane reforme u cilju unapređenja kvaliteta zaštite za sve građane i poboljšanja uslova za rad zaposlenih

30.08.2019.


U crnogorskom zdravstvenom sistemu angažovano je skoro 2,28 hiljada ljekara, što je u odnosu na broj stanovnika približno evropskom standardu, rekao je ministar zdravlja Kenan Hrapović.

On je na godišnjoj konferenciji Evropskog foruma medicinskih asocijacija (EFMA), koju je organizovala Ljekarska komora Crne Gore, rekao da ukupan broj angažovanih ljekara u odnosu na broj stanovnika čini odnos od 3,3 ljekara na hiljadu stanovnika, što je blizu evropskog standarda od 3,4 ljekara na isti broj stanovnika.

"Raduje činjenica što je Crna Gora odabrana za destinaciju u kojoj će se razmjenjivati iskustva u cilju postizanja snažnih efekata, koji će crnogorske zdravstvene sisteme prepoznati na vagi evropskih indikatora kvaliteta", naveo je Hrapović.

Prema njegovim riječima, brojni izazovi dio su trasiranog puta, ali vjeruje da će udruženim i kontinuiranim radom uspjeti u ostvarivanju zacrtanih ciljeva.

Kako je rekao, sprovodeći politiku Vlade, Ministrstvo zdravlja u saradnji sa institucijama zdravstvenog sistema i strukovnog udruženja sprovodi definisane reformske procese koji se odnose na unapređenje kvaliteta zaštite za sve građane i poboljšanje uslova za rad zaposlenih u sistemu prostorno-tehnološkim osavremenjavanjem segmenata rada.

Svi procesi vođeni su onim što je definisano kao imperativ rada, a to je jačanje povjerenja u zdravstveni sistem“, rekao je Hrapović.

Prema njegovim riječima, pacijent je u centru sistema i briga o njegovom zdravlju zadatak su na kojem istrajavaju, dok je briga o edukaciji kadra i usavršavanju vještina medicinskih profesionalaca cilj od kojeg ne treba odustatati.

U proteklom trogodišnjem periodu, kako je dodao, u kadrovske kapacitete se ulagalo mnogo.

Sa zvanjem specijalista u zdravsteni sistem su se vratila 234 ljekara, dok je na specijalizaciju upućeno 430 ljekara i odobrena 41 uža specijalizacija“, rekao je Hrapović.

On je naveo da je programom kontinuirane medicinske edukacije za samo dvije godine obuhvaćeno 3,73 hiljade medicinskih radnika kroz 1,4 hiljade obuka.

Armija tih mladih ljudi budućnost je crnogorskog zdravstva“, smatra Hrapović.

On je rekao da se ulagalo i u poboljšanje stambenih uslova medicinskih radnika i 160 se uselilo u nove stanove.

O sporazumu o obezbjeđivanju sredstava za stambena pitanja zaposlenim u zdravstvu, Vlada je opredijelila 1,4 miliona eura“, kazao je Hrapović.

Država, kako je dodao, nastavlja da podržava dalji tehnološkoi razvoj zdravstvenih ustanova, opredijelivši dodatnih pet miliona eura za nabavku opreme.

Nabavljeni su i neki od značajnih uređaja za kompletiranje dijagnostičkih procedura u svim domenima“, naglasio je Hrapović.

Prema njegovim riječima, osavremenjavanje zdravstvenog sistema pratila je i modernizacija objekata kroz projekta energetske efikasnosti.

U protekle dvije godine adaptirano je šest zdravstvenih objekta, dok će u narednom periodu biti obuhvaćeno još 18“, rekao je Hrapović.

On je istakao da se na teret Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi 1,6 hiljada ljekova koji se izdaju na recept, što je koncipirano na savremenim terapijama.

O onome što je urađeno ocjene su dale i domaća javnost, ali i međunarodne institucije“, kazao je Hrapović.

Kako je naveo, relavantna istaživanja javnog mnjenja pokazala su porast povjerenja građana Crne Gore u institucije zdravstvenog sistema, dok se zdravsteni resor nalazi na trećem mjestu po ostvarenim rezultatima.

Međunarodna javnost prati dešavanja u crnogorskom sistemu i ističe napredak u kvalitetu zdravstene zaštite, a svjedok tome je napredak Crne Gore na listi evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa za 11 mjesta“ rekao je Hrapović.


IZVOR: Vebsajt RTCG, izvod iz vijesti. 24.08.2019.


Naslov: Redakcija