Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NASTAVAK REALIZACIJE PROGRAMA PRUŽANJA PODRŠKE PRIVREDI I ZAPOSLENIMA, U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH EFEKATA EPIDEMIJE NOVOG KORONA VIRUSA COVID19

30.06.2020.


Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 18.06.2020. godine razmotrila i usvojila Informaciju o realizaciji Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19 i donijela odluku da se od 1. jula 2020. godine nastavi sa isplatom subvencija dijela junske zarade zaposlenim u privrednim subjektima koji posluju u sljedećim djelatnostima:

1) U turističkom sektoru, i to srazmjerno ostvarenoj zaradi zaposlenih, a najviše do 100% neto minimalne zarade i 100% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu. Pravo na subvenciju omogućeno je privrednim subjektima čije su šifre osnovne djelatnosti: 5510, 5520, 5530, 7911, 7912 ili 7990. Apliciranje za ovu vrstu subvencije će biti omogućeno i privrednim društvima koja su registrovana pod nekom drugom šifrom osnovne djelatnosti, a za koja se, na osnovu podnešenog prigovora i dostavljene dokumentacije, utvrdi (ili je u prethodnom periodu već utvrđeno) da obavljaju djelatnost koja pripada jednoj od gore navedenih. Privredni subjekti koji posluju u više djelatnosti, pravo na ovu vrstu subvencije mogu ostvariti isključivo za one zaposlene koji rade u okviru neke od navedenih djelatnosti. Privredni subjekti moraju zadovoljiti i ostale Programom propisane uslove.

2) U sektoru ugostiteljstva i to srazmjerno ostvarenoj zaradi zaposlenih, a najviše do 50% neto minimalne zarade i 50% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu. Pravo na podnošenje zahtjeva omogućeno je privrednim subjektima čije su šifre osnovne djelatnosti: 5610, 5621, 5629 i 5630. Apliciranje za ovu vrstu subvencije će biti omogućeno i privrednim društvima koja su registrovana pod nekom drugom šifrom osnovne djelatnosti, a za koja se, na osnovu podnešenog prigovora i dostavljene dokumentacije, utvrdi (ili je u prethodnom periodu već utvrđeno) da obavljaju djelatnost koja pripada jednoj od gore navedenih. Privredni subjekti koji posluju u više djelatnosti, pravo na ovu vrstu subvencije mogu ostvariti isključivo za one zaposlene koji rade u okviru neke od navedenih djelatnosti. Privredni subjekti moraju zadovoljiti i ostale Programom propisane uslove.

3) U djelatnosti prevoza putnika i to srazmjerno ostvarenoj zaradi zaposlenih, a najviše do 50% neto minimalne zarade i 50% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu. Pravo na podnošenje zahtjeva omogućeno je privrednim subjektima sa šifrom osnovne djelatnosti: 4931, 4932 ili 4939. Pravo na ovu vrstu subvencije imaju i privredni subjekti koji su registrovani pod nekom drugom šifrom osnovne djelatnosti, a koji pružaju usluge javnog prevoza putnika gradski i prigradski prevoz putnika, autotaksi, međugradskog prevoza putnika, međunarodnog prevoza putnika, limo servis (novo licencirani i renta car agencije), kao i autobuskim stanicama. Privredni subjekti koji posluju u više djelatnosti, pravo na ovu vrstu subvencije mogu ostvariti isključivo za one zaposlene koji rade u okviru neke od navedenih djelatnosti. Privredni subjekti moraju zadovoljiti i ostale Programom propisane uslove.

Vlada je takođe donijela odluku da privrednim društvima i preduzetnicima koji ispunjavaju Programom definisane uslove za dobijanje subvencija, a koji su iz bilo kojeg razloga propustili da do kraja mjeseca maja 2020. godine podnesu zahtjev za aprilske subvencije, omogući da to pravo ostvare u periodu od 20-30. juna 2020. godine. Nakon 30. juna 2020. godine biće moguće podnošenje zahtjeva samo u slučajevima kada je prije isteka roka podnijet prigovor od čijeg rješavanja zavisi nastavak postupka.

Kada je u pitanju ostvarivanje prava na subvenciju za novo zapošljavanje, biće odobreni zahtjevi za subvencionisanje zarada u skladu sa Programom i za ona lica koja nijesu bili evidentirana na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore u prethodnom mjesecu u odnosu na mjesec na koji se podnosi zahtjev, ako se provjerom u Centralnom registru obveznika i osiguranika Poreske uprave utvrdi da nijesu imali prijavu na osiguranje po osnovu zaposlenja u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za subvenciju.

Odobreno je pravo na subvenciju za novo zapošljavanje i privrednim društvima osnovanim nakon 15. marta 2020. godine, pod uslovima za korišćenje prava na ovu vrstu subvencije koji su definisani Programom odnose se i na ova privredna društva i to za zaposlene koji nijesu imali prijavu na osiguranje po osnovu zaposlenja u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za subvenciju.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, 26.06.2020.


Naslov: Redakcija