Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMA: Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti o Predlogu zakona

30.05.2018.


Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, 27. aprila 2018. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku.

Postupak konsultovanja je trajao 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva pravde.

U predviđenom roku na adresu Ministarstva pravde dostavljena je jedna pisana inicijativa, predlog, sugestija ili komentar, i to od Lučić Dušana.

Lučić Dušan je predložio izmjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama na način da se briše odredba člana 49 stav 1 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama kojom je propisano da Sudski savjet obavlja intervju sa licima koja su ostvarila više od 60 bodova na pisanom testu odnosno pravosudnom ispitu.

Odgovor obrađivača zakona:

Ministarstvo pravde će prispjelu inicijativu, prijedlog, sugestiju i komentar razmotriti prilikom izrade Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde, 29.05.2018.


Naslov: Redakcija