Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 30. maja 2016. godine sednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za ljudska prava i slobode - Izjašnjavanje o godišnjim izvještajima Agencije za nadzor osiguranja, Regulatorne agencije za energetiku, Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore


144. i nastavak 143. śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet biće održane 30. maja 2016. godine, sa početkom u 11 časova, u Crvenom salonu.

144. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Dnevni red:

1. Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2015. godinu i Finansijski iskazi Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore a.d. sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2015. godinu;

2. Inicijativa za kontrolno saslušanje mr Raška Konjevića, ministra finansija i Miomira M.Mugoše, direktora Poreske uprave, povodom mišljenja Državne revizorske institucije o reviziji uspjeha "Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga", koju je podnio poslanik Aleksandar Damjanović.

3. Zaključci Vlade Crne Gore povodom razmatranja Informacije o problemima u sprovođenju Zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata Aluminijuma Podgorica, koji su uslijed stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju i

4. Tekuća pitanja.

Nastavak 143. śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Dnevni red:

1. Izjašnjavanje o Finansijskim iskazima i Izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja i Izvještaju o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2015. godinu;

2. Izjašnjavanje o Finansijskom izvještaju i Izvještaju o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2015. godinu;

3. Izjašnjavanje o Inoviranom izvještaju o korišćenju finansijskih sredstava Skupštine i Službe Skupštine za 2015. godinu, sa Izvještajem o javnim nabavkama.

65. śednica Odbora za ljudska prava i slobode biće održana 30. maja 2016. godine, sa početkom u 12 časova, u Plavoj sali.

Dnevni red:

1. Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2015. godinu, koji je Skupštini Crne Gore podnio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore shodno članu 47 stav 1 Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Sl. list CG", br. 42/2011 i 32/2014);

2. Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2015. godini, koji je Skupštini Crne Gore podnijela Vlada Crne Gore shodno članu 38 Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Sl. list RCG", br. 31/2006, 51/2006 - odluka US, 38/2007 i "Sl. list CG", br. 2/2011 i 8/2011 - ispr.), sa

Izvještajima o radu i finansijskom poslovanju manjinskih savjeta za 2015. godinu, koji su Odboru za ljudska prava i sloboda podnijeli predsjednici manjinskih savjeta shodno članu 33 Zakona o manjinskim pravima i slobodama:

(1) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Srpskog nacionalnog savjeta za 2015. godinu,

(2) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Romskog savjeta za 2015. godinu,

(3) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Albanskog savjeta za 2015. godinu,

(4) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Bošnjačkog savjeta za 2015. godinu,

(5) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Savjeta Muslimana za 2015. godinu,

(6) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Hrvatskog nacionalnog vijeća za 2015. godinu;

3. Informacija o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića na Konferenciji "Zakon, politika, društvo i diskriminacija", održanoj 19. i 20. aprila 2016. godine u Podgorici, u organizaciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, uz podršku Fondacije Konrad Adenauer, OEBS-a i Savjeta Evrope, i

4. Tekuća pitanja.

Izvor: Press služba Skupštine, 29.05.2016.