Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O POSTUPCIMA IZDAVANJA I OBNAVLJANJA POTVRDE O NEDOSTUPNOSTI USLUGE PUTEM INTERNETA NA LOKACIJI NA KOJOJ PORESKI OBVEZNIK OBAVLJA DJELATNOST: Pravilnik je u vezi sa projektom elektronske fiskalizacije koji se sprovodi u cilju obezbjeđivanja preduslova za primjenu Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

29.09.2020.


Poreska uprava (PU) objavila je Pravilnik o postupcima izdavanja i obnavljanja potvrde o nedostupnosti usluge putem interneta na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost, a tiče se projekta elektronske fiskalizacije.

Iz PU su naveli da je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) Pravilnikom propisala postupak izdavanja i obnavljanja potvrde o nedostupnosti usluge pristupa internetu, kao i način sprovođenja provjere dostupnosti usluge pristupa internetu na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost.

Pravilnik je u vezi sa projektom elektronske fiskalizacije koji se sprovodi u cilju obezbjeđivanja preduslova za primjenu Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga ("Sl. list CG", br. 46/2019 i 73/2019).

Pravilnikom je objašnjeno da poreski obveznik Agenciji podnosi zahtjev za izdavanje ili obnavljanje potvrde o nedostupnosti usluge pristupa internetu na lokaciji na kojoj obavlja djelatnost na obrascu 1, koji je sastavni dio pravilnika.

"Zahtjev za obnavljanje potvrde se podnosi najkasnije 30 dana prije isteka perioda važenja potvrde. Uz zahtjev, poreski obveznik dostavlja i izjave operatora iz člana Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, sačinjene na obrascu 2, koji je sastavni dio ovog pravilnika, a koje nijesu starije od 15 dana od podnošenja zahtjeva", navodi se u Pravilniku.

Usluga pristupa internetu zahtijevanog kvaliteta na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost nije dostupna kada ne postoji tehnička mogućnost pristupa internetu sa minimalnim simetričnim protokom od 128 kilobita po sekundi (kb/s).

Agencija sprovodi provjeru dostupnosti usluge pristupa internetu zahtijevanog kvaliteta na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost na osnovu dostavljenih izjava operatora.

"U slučaju kada operator izjavi da je usluga pristupa internetu zahtijevanog kvaliteta na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost dostupna, a poreski obveznik pravilnim priključenjem ispravnog terminala čiji interfejs odgovara interfejsu mreže operatora ne uspije da ostvari stabilan pristup internetu zahtijevanog kvaliteta, Agencija će na zahtjev poreskog obveznika provjeriti dostupnost usluge putem mjerenja na lokaciji", precizira se u Pravilniku.

U slučaju kada se na osnovu dostavljenih izjava operatora ne može pouzdano utvrditi da li je usluga pristupa internetu zahtijevanog kvaliteta na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost dostupna, Agencija će od operatora tražiti dodatne informacije i, u slučaju potrebe, provjeriti dostupnosti usluge putem mjerenja na lokaciji.

"Kada na osnovu rezultata mjerenja na lokaciji utvrdi da usluga pristupa internetu zahtijevanog kvaliteta na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost nije dostupna, Agencija donosi rješenje kojim se poreskom obvezniku izdaje potvrda o nedostupnosti usluge pristupa internetu zahtijevanog kvaliteta na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost, ili rješenje kojim se poreskom obvezniku obnavlja potvrda o nedostupnosti usluge pristupa internetu zahtijevanog kvaliteta na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost", propisano je Pravilnikom.

Agencija će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje potvrde ili zahtjev za obnavljanje potvrde ako poreski obveznik u zahtjevu navede nepotpune ili netačne podatke ili mjerenjima na lokaciji utvrdi da je usluga pristupa internetu zahtijevanog kvaliteta na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost dostupna.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 23.09.2020.


Naslov: Redakcija