Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA: Predviđena promjena mjesne nadležnosti, tako da bi za opštinu Budva ubuduće bio nadležan Osnovni sud u Cetinju

29.05.2019.


Opština Budva ima primjedbe na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Naime, važećim Zakonom o sudovima ("Sl. list CG", br. 11/2015), za teritoriju Opštine Budva, je mjesno nadležni Osnovni sud u Kotoru, dok je članom 3 navedenog Nacrta zakona predviđena promjena mjesne nadležnosti, tako da bi za opštinu Budva ubuduće bio nadležan Osnovni sud u Cetinju, ocijenio je Marko Carević, predsjedik Opštine Budva u pismu upućenom Ministarstvu pravde.

"Smatramo da je navedene promjena suprotna interesima i potrebama građana Budve, te da ista ne smije biti dio budućeg predloga Zakona. Građani Budve su i do sada bili prinuđeni da odlaze u Kotor, kako bi ostvarili zaštitu svojih prava i interesa, a predloženom izmjenom mjesne nadležnosti, još više bi im se otežalo ostvarenje tih prava, a imajući u vidu udaljenost Cetinja od Budve", rekao je Carević i dodao:

"Zbog navedenog, Opština Budva zahtijeva od Ministarstva pravde da izmijene član 3 Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, na način što bi Osnovni sud u Kotoru i dalje ostao mjesno nadležan za teritoriju Opštine Budva. Takođe, u okviru javne rasprave povodom ovog Nacrta zakona, želimo da ukažemo Ministarstvu na potrebu osnivanja Osnovnog suda i Osnovnog državnog tužilaštva, čije bi sjedište bilo u Budvi".

Carević je naglasio da u ime Opštine Budva, izražava spremnost da Opština Budva obezbijedi prostorne i druge pretpostavke za osnivanje ovih organa, tako da osnivanje istih ne bi predstavljalo dodatni teret za budžet Crne Gore.

"Svjesni smo činjenice da je potrebna racionalizacija pravosudne mreže u Crnoj Gori, ali isto tako opština Budva, zbog sve većeg priliva stanovništva, a samim tim i sve većeg broja parničnih i krivičnih predmeta koji su vezani za njenu teritoriju, ima opravdanu potrebu za postojanje navedenih organa, koji bi imali sjedište u Budvi. S tim u vezi, u prilogu zahtjeva dostavljamo Inicijativu broj 101-204/1 od 18.05.2018. godine, u kojoj su navedeni zvanični podaci, koji pokazuju da je preko 40% svih predmeta koji se vode u Osnovnom sudu Kotora sa teritorije Opštine Budva", ističe Carević i zaključuje:

"Nadam se da ćete naše argumente uvažiti i radujemo se saradnji sa Ministarstvom pravde u budućoj implementaciji naših predloga."


IZVOR: Vebsajt IN4S, 25.05.2019.


Naslov: Redakcija