Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ODLUKA O UREĐENjU GRADA I NASELjENIH MJESTA U OPŠTINI KOTOR: Od 15. juna do 1. septembra 2018. godine zabranjena gradnja

29.05.2018.


U Kotoru će od 15. juna do 1. septembra biti zabranjeno svako izvođenje građevinskih radova, saopštila je Komunalna policija.

Radnja će biti obustavljena na objektima i javnim površinama na području Starog grada, Dobrote, Orahovca, Dražina Vrta, Perasta, Risna i Vitoglava, Strpa, Lipaca, Morinja, Kostajnice, Stoliva, Prčanja, Mula i Škaljara.

Iz policije su pozvali sve investitore da, u skladu sa odredbom Odluke o uređenju grada i naseljenih mjesta u opštini Kotor ("Sl. list opštine Kotor", br. 2/2006 i "Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 5/2009, 34/2011, 14/2012, 10/2015 i 39/2017), privode završetku sve započete građevinske radove.

"Moguće je izvoditi građevinske radove na pojedinim objektima ukoliko za to izda odobrenje organ lokalne uprave nadležan za poslove urbanizma i građenja, po predhodno pribavljenoj saglasnosti predsjednika Opštine, pod uslovom da je za predmetni objekat izdata građevinska dozvola od strane nadležnog organa uprave, odnosno organa lokalne samouprave u skladu sa posebnim propisima. Zabrana se ne odnosi na obavljanje hitnih i interventnih radova na javnim površinama, infrastrukturnim objektima i drugim objektima. Nakon 15. juna Komunalna policija Opštine Kotor će preduzeti sve službene radnje u skladu sa svojim ovlašćenjima, a u smislu potpune primjene gore navedene Odluke", kaže se u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt CdM, 28.05.2018.


Naslov: Redakcija