Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Negativno mišljenje na usklađenost Registra ugovora o koncesijama


Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na usklađenost Registra ugovora o koncesijama sa odredbama zakona koji uređuje tu oblast.

 "Registar ugovora o koncesijama ne sadrži sve ugovore o koncesijama, kao ni sve promjene za upisane ugovore, dok je revizijom utvrđeno da su u tri slučaja podaci o istim ugovorima upisani dva puta", navodi se u Izvještaju o reviziji.

Kolegijum DRI, kojim je rukovodio senator Branislav Radulović, naveo je u izvještaju da postupanje nadležnih organa tokom sprovođenja zakonski propisanih procedura za uspostavljanje i ažurno vođenje Registra ugovora o koncesijama nije bilo u skladu sa Zakonom o koncesijama ("Sl. list CG", br. 8/2009).

"Revizijom je utvrđeno da nadležni organi, ministarstva i organi uprave, u više slučajeva nijesu Komisiji za koncesije dostavljali primjerak zaključenog ugovora o koncesiji, iako su to bili dužni, u skladu sa Zakonom o koncesijama", navodi se u izvještaju.

Komisija za koncesije, kako se dodaje, nije sačinila i podnijela Vladi Godišnji izvještaj o svom radu za prošlu godinu, niti ga je dostavila na uvid Skupštini i jedinicama lokalne samouprave.

U cilju ostvarenja javnog interesa u oblasti koncesija i eliminisanja utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum DRI dao je šest preporuka.

Predmet revizije podrazumijevao je ispitivanje pravilnosti rada odnosno postupanja Komisije za koncesije i nadležnih organa tokom sprovođenja zakonski propisanih procedura za vođenje Registra.

Predmetnom revizijom su obuhvaćene evidencije, odluke i aktivnosti Komisije za koncesije i nadležnih organa od datuma formiranja Registra ugovora o koncesijama do 31. decembra prošle godine.

Revizijom je utvrđeno da Registar ugovora o koncesijama nije sveobuhvatan, odnosno da ne sadrži podatke o svim ugovorima o koncesijama.

Registar ugovora o koncesijama ne sadrži sve propisane podatke, jer za određeni broj upisanih ugovora o koncesijama nema podataka o promjenama koje se odnose na zaključene ugovore o koncesijama, što nije u skladu sa Zakonom o koncesijama, navodi se u izvještaju.

DRI je dala preporuku Komisiji za koncesije da ažurira postojeći Registar na način što će od svih nadležnih organa zahtijevati dostavu ugovora o koncesijama, kao i podataka o svim promjenama koje se odnose na zaključene ugovore, zbog upisa potrebnih podataka u Registar.

"Nadležni organi, odnosno ministarstva, organi uprave i lokalne uprave, dužni su da Komisiji dostave primjerak svih zaključenih ugovora o koncesijama, kao i anekse ugovora", rekli su iz DRI.

U cilju obezbjeđenja tačnosti Registra o koncesijama, kako smatraju u DRI, Zakonom o koncesijama treba normirati kaznene odredbe za slučaj da nadležni organ ne postupi u skladu sa zakonskim propisima, odnosno ne dostavi Komisiji primjerak zaključenog ugovora o koncesiji.

Revizijom je utvrđeno da su u Registar, u tri slučaja, isti ugovori o koncesijama upisivani dva puta, pod različitim rednim brojevima.

Iz DRI su, povodom toga, dali preporuku da Komisija za koncesije treba da, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o koncesijama, ispravi greške.

Predstavnici DRI su naveli i da je Komisija za koncesije dužna da, u skladu sa Zakonom, obezbijedi da se Registar objavi na njenoj internet stranici, koja je, prema nalazima revizora, nedostupna od septembra prošle godine.

Jedna od preporuka DRI je i da Komisija za koncesije sačini godišnji izvještaj o svom radu za prošlu godinu, da ga podnese Vladi i dostavi na uvid Skupštini, kao i jedinicama lokalne samouprave.

Iz DRI su podsjetili da je Vlada u januaru 2011. godine zadužila Komisiju za koncesije da u saradnji sa Ministarstvom za informaciono društvo i telekomunikacije, u što kraćem roku, realizuje projekat elektronskog Centralnog registra koncesionih ugovora, što do okončanja revizije, kako su naveli, nije urađeno.

DRI je dala preporuku Ministarstvu ekonomije da, u cilju realizacije zaključka Vlade, napravi dopunu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o koncesijama i propiše obavezu njegovog vođenja u elektronskoj formi.

"Ministarstvo ekonomije je stavilo na uvid državnom revizoru dopise kojima je u više navrata Komisiji za koncesije dostavljalo ugovore o koncesijama i anekse. Uvidom u djelovodnik Komisije za koncesije je utvrđeno da ta dokumentacija nije zavedena, tako da nema dokaza o njenom prijemu", naveli su predstavnici DRI.

Oni su saopštil da je neophodno da Ministarstvo ekonomije i Komisija za koncesije u najkraćem roku u neposrednoj komunikaciji obave uvid u djelovodnike i konstatuju razloge neevidentiranja ugovora, iste uvedu u Registar i o tome u roku od 60 dana obavijeste DRI.

Subjekti revizije su dužni da u roku od šest mjeseci izvijeste DRI o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama.

Izvor: Vebsajt CDM, 28.05.2015.