Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

KRIVIČNI ZAKONIK CG: Neophodne strože kazne za pedofile

29.03.2019.


Kazne za pedofile moraju biti oštrije, smatra advokat Lazar Akovića.

Aković napominje da je pedofilija naklonost seksualnom iskorišćavanju djece istog, suprotnog ili oba pola i spada u oblik poremećaja ličnosti.

On napominje da ono može da obuhvata telefonske razgovore, traženje od maloljetnika da pokaže intimne djelove tijela, milovanje, snimanje pornografskih fotografija i pokazivanje pornografskog materijala, pokušaj izvršenja seksualnog odnosa, incest sa djetetom, silovanje, primoravanje na prostituciju i slično.

Aković navodi da je u našem Krivičnom zakoniku Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr., 14/2015, 42/2015, 58/2015 - dr. zakon, 44/2017 i 49/2018) propisano više krivičnih djela koja regulišu ovu problematiku. U zakonu Crne Gore piše da će se kaznom od tri do 12 godina zatvora kazniti svako ko izvrši obljubu nad djetetom, a ukoliko je usljed silovanja nastupila teška povreda djeteta ili trudnoća, ili je silovanje počinilo više osoba, silovatelj može dobiti maksimalno 15 godina zatvora.

Za krivično djelo obljuba nad djetetom predviđena je kazna od tri do 12 godina.

Prema stavu dva ovog člana zakona, pet do 15 godina kazne predviđeno je ako je nastupila teška tjelesna povreda djeteta ili je djelo počinilo više lica, ili je žrtva ostala trudna.

"Neće se kazniti za djelo iz stava 1 ovog člana učinilac, ako između njega i djeteta ne postoji značajnija razlika u njihovoj duševnoj i tjelesnoj zrelosti" stav je četiri za ovo krivično djelo.

Za pornografiju, odnosno situaciju u kojoj neko djetetu proda, pokloni i prikaže slike ili audio ili vizuelne pornografske sadržaje, predviđeno je šest mjeseci do pet godina zatvora.

Onaj ko navodi ili iskoristi dijete za proizvodnju slika, audiovizuelnih ili drugih predmeta pornografske sadržine (dječja pornografija) ili za pornografsku predstavu, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina, a onaj ko to učini pod prijetnjom i prisili dijete na to, od dvije do deset godina.

Prema njegovom stavu, neophodno je da kao društvo preduzmemo mjere prevencije i da intervenišemo da ne dođe do navedenih krivičnih djela.

Aković smatra da je vrlo interesantan prijedlog Crnogorskih aktivista za zaštitu prava djece koji su vlastima podnijeli zahtjev za promjenu zakona kojom bi se propisale strože kazne za pedofile, uključujući i njihovu hemijsku kastraciju.

Hemijsku kastraciju kao kaznenu mjeru za teška krivična djela povezana sa pedofilijom već uvele neke države, među kojima Kanada, Danska, Poljska, Češka, Francuska, Švedska i Norveška, iako se ova kontroverzna sankcija u praksi izvršava samo uz pismenu saglasnost počinioca.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 25.03.2019.


Naslov: Redakcija