Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Odbačena inicijativa za ocjenu ustavnosti Zakona o osiguranju, ukinuta odredba člana 25. stav 2. Zakona o stečaju, ukinut Zakon o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju

29.03.2018.


Ustavni sud je, na VII sjednici održanoj 27. marta 2018. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda, u predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata:

 • u predmetu U-I broj 36/16, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 205.c. Zakona o osiguranju ("Sl. list RCG", br. 78/2006 i 19/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 53/2009 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon, 45/2012, 6/2013 i 55/2016) i odbacuje zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji donijetih na osnovu osporenih odredaba Zakona.

 • u predmetu U-I broj 15/17, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 78.stav 2. u dijelu koji glasi:"minuli rad" Zakona o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014, 53/2014 - dr. zakon i 4/2018 - odluka US).

 • u predmetu U-II broj 8/15, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o uslovima i načinu sahranjivanja umrlih i uređivanju i održavanju groblja ("Sl. list RCG - Opštinski propisi", br. 19/1998 i "Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 40/2015 i 34/2016), koju je donijela Skupština opštine Podgorica.

 • u predmetu U-II broj 54/16, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 4. stav 1. tačka 1. alineja 8. Odluke o porezu na nepokretnosti ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 2/2016, 25/2016 i 53/2016), koju je donijela Skupština opštine Budva.

 • u predmetu U-II broj 22/17, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 21. i 22. Pravilnika o roniocima i službi ronjenja ("Sl. list RCG", br. 72/2003), koji je donio upravni odbor Regionalnog centra za obuku ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru i odbacuje zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnvu odporenih odredaba Pravilnika.

 • u predmetu U-II broj 33/17, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Tarifnog broja 3. stav 1. tač. 4. i 9. Taksene tarife za lokalne komunalne takse u Opštini Kotor, koja je sastavni dio Odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Sl. list opštine Kotor", br. 1/2007 i "Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 10/2010 - dr. odluka, 18/2010, 4/2011, 20/2011, 23/2013, 3/2015 i 26/2016), koju je donijela Skupština opštine Kotor i odbacuje zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu odporenih odredaba Taksene tarife.

 • u predmetu U-II broj 40/17, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 2. sav 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o učešću Opštine Herceg Novi u rješavanju stambenih pitanja državnih službenika i namještenika ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 36/17), koju je donijela Skupština opštine Herceg Novi.

 • u predmetu U-II broj 45/17, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Tarifnog broja 3. stav 1. tačka 3. Tarife lokalnih komunalnih taksi, koja je sastavni dio Odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 46/2015, 19/2016 i 24/2017), koju je donijela Skupština opštine Nikšić i odbacuje zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu osporene odredbe Tarife.

 • u predmetu U-II broj 10/18, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Rješenja br. 01-4264, od 1. decembra 2017. godine, koje je donio ministar kulture.

 • u predmetu U-I broj 31/14, većinom glasova,donio odluku kojom se ukida odredba člana 25. stav 2. Zakona o stečaju ("Sl. list CG", br. 1/2011 i 53/2016) i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore"

 • u predmetu U-I broj 11/16, 12/17 i 13/17, većinom glasova, donio odluku kojom se ukida Zakon o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju ("Sl. list CG", br. 42/2015) i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore"

 • u predmetu U-II broj 64/12, donio odluku kojom se ukidaju:

-odredba člana 3.tačka 7. Odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Službeni list Republike Crne Gore – opštinski propisi", br. 13/17. i "Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 2/07.),koju je donijela Skupština opština Berane i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

- odredba člana 3. tačka 8. Zakona o lokalnim komunalnim taksama ("Sl. list RCG", br. 27/2006) i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore"


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 27.03.2018.


Naslov: Redakcija