Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SKUPŠTINA CG: 28. decembra 2016. godine nastavak Četvrte śednice Drugog redovnog zasijedanja - Razmatranje predloga zakona

28.12.2016.


Prvog dana Četvrte śednice Drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2016. godini, poslanici su završili raspravu o:

 • Predlogu zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2015 – oktobar 2016. godine;
 • Izvještaju o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2015. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2015. godinu;
 • Finansijskom iskazu i izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2015. godinu sa Izvještajem o radu Agencije za 2015. godinu;
 • Godišnjem izvještaju o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu kapitala za 2015. godinu sa Finansijskim izvještajem Komisije za 2015. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Komisije za hartije od vrijednosti za 2015. godinu;
 • Izvještaju o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2015. godinu;
 • Predlozima finansijskih planova sa planovima rada za 2017. godinu nezavisnih regulatornih tijela, i to: - Regulatorne agencije za energetiku, - Agencije za elektronske medije, - Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, - Agencije za nadzor osiguranja, - Agencije za ljekove i medicinska sredstva, i- Komisije za hartije od vrijednosti;
 • Izvještaju o stanju enegetskog sektora Crne Gore u 2015. godini;
 • Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu;
 • Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru;
 • Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti;
 • Predlogu zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica;
 • Predlogu zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost;
 • Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama;
 • Predlogu zakona o reprogramu poreskog potraživanja;
 • Predlogu zakona o izmjeni zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja;
 • Predlogu zakona o međunardnoj i privremenoj zaštiti stranaca;
 • Predlogu zakona o reviziji; Predlogu zakona o izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna;
 • Predlogu zakona o izmjenama Zakona o patentima;
 • Predlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o žigu;
 • Izvještaju o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014 – 2020. u 2015. godini.

Śednica će biti nastavljena 28. decembra 2016. godine u 11:00 sati.


IZVOR: Skupština Crne Gore, 27.12.2016.


Naslov: Redakcija