Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKONI O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST I O AKCIZAMA: Izmjene akciznih stopa kod duvanskih proizvoda, etil alkohola i gaziranih voda sa dodatkom šećera jednom godišnje, u periodu od ove do 2020. godine. Predviđeno je i uvođenje dva nova akcizna proizvoda - nesagorijevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta. Povećanje opšte stope PDV-a sa 19 odsto na 21 odsto, te smanjenje granične vrijednosti za komercijalne poštanske pošiljke za koje se ne plaćaju carinski troškovi i PDV, sa 150 na 75 eura

28.07.2017.


Skupština je usvojila Fiskalnu strategiju Crne Gore do 2020. godine, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama.

Ministar finansija, Darko Radunović, saopštio je tokom rasprave da su Fiskalnom strategijom definisani ciljevi i prioriteti ekonomske politike i izazovi koji stoje pred Crnom Gorom na putu održivog rasta i prosperiteta.

"Fokus je na fiskalnoj konsolidaciji, odnosno na mjerama kojima će se ostvariti suficit budžeta i uspostaviti opadajući trend nivoa javnog duga od 2019. godine. Na prihodnoj strani će dodatne mjere biti usmjerene na dalje usklađivanje akcizne politike sa Evropskom unijom (EU) i povećanje standardne stope PDV-a dva procentna poena od naredne godine, što ne narušava konkurntnost poreskog sistema Crne Gore", ukazao je Radunović.

Fiskalnom strategijom je redefinisana socijalna politika, a vodilo se računa i o zaštiti određenih kategorija stanovništva, posebno penzionera.

Strategijom je predviđeno smanjenje diskrecione potrošnje do nivoa koji neće dovesti u pitanje funkcionisanje potrošačkih jedinica. Efekti mjera fiskalne konsolidacije odraziće se na makrofiskalne indikatore na način da će se budžetski deficit kontinuirano smanjivati i od 2020. godine ući u zonu suficita u iznosu od 4,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama predviđene su izmjene akciznih stopa kod proizvoda koji ne utiču direktno na standard građana, a to su duvanski proizvodi, etil alkohol i gazirana voda sa dodatkom šećera.

Za te tri vrste je Zakonom utvrđen akcizni kalendar, gdje se akcize povećavaju jednom godišnje, u periodu od ove do 2020. godine. Predviđeno je i uvođenje dva nova akcizna proizvoda - nesagorijevajući duvan i tečnosti za punjenje elektrosnkih cigareta.

Zakonom je predviđen novi akcizni proizvod - ugalj, na koji će se akciza plaćati od 1. januara 2019. godine.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost odnosi se na povećanje stope sa 19 odsto na 21 odsto, koja će se primjenjivati od 1. januara 2018. godine. To bi trebalo da doprinese stvaranju većih budžetskih prihoda.

Zakonom je predviđeno povećanje samo opšte stope, dok se osnovna zadržava u cilju očuvanja životnog standarda građana.

Izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u predviđeno je i smanjenje granične vrijednosti za komercijalne poštanske pošiljke za koje se ne plaćaju carinski troškovi i PDV, sa 150 na 75 eura.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 26.07.2017.


Naslov: Redakcija