Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PRAVILA O MINIMUMU KVALITETA ISPORUKE I SNABDIJEVANjA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM: Od avgusta 2019. godine odšteta za nestanak struje i nizak napon. Uslov za sticanje prava na finansijske naknade je zaključivanje ugovora sa snabdjevačem električne energije

28.06.2019.


Finansijske nadoknade, koje bi u slučaju nižeg stepena kvaliteta struje sljedovale potrošače, počeće da se primjenjuju za nešto više od mjesec, odnosno u avgustu, saopšteno je u Regulatornoj agenciji za energetiku (RAE).

Visina finansijskih kompenzacija u slučaju nižeg stepena kvaliteta od propisanog minimuma je, kako su naveli, 20 eura.

"Izuzetak su kupci koji su priključeni na prenosni sistem i budući korisnici čijem priključenju prethodi izrada elaborata ili sistemska analiza za koje je visina finansijske kompenzacije utvrđena na 200 eura. Nema izmjena u odnosu na ranije najavljenu dimaniku primjene Pravila o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom i ona će početi sa primjenom za nešto više od mjesec", ukazali su predstavnici RAE.

U Agenciji objašnjavaju i da je formiranje budžeta za tu namjenu isključivo obaveza energetskih kompanija odgovornih za struju nezadovoljavajućeg kvaliteta.

"RAE je nezavisno tijelo koje raspolaže posebnim budžetom koji je, shodno Zakonu o energetici ("Sl. list CG", br. 5/2016 i 51/2017), namijenjen za rad ovog tijela i ne može se koristiti u druge svrhe, pa ni za isplate finansijskih kompenzacija. Dakle, one ne predstavljaju dio budžeta RAE, već energetskih kompanija", precizirali su u RAE, dodajući da je nova regulativna mjera i stimulacija da odgovorne firme unapređuju kvalitet usluga koje pružaju kupcima.

Uslov za sticanje prava na finansijske nadoknade, kako su ranije ukazali u RAE, jeste zaključivanje ugovora sa snabdjevačem električne energije, kojem prethodi sklapanje ugovora o priključenju sa Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS) ili Crnogorskim elektroprenosnim sistemom (CGES).

"Postojeći i novi korisnici, u zavisnosti od naponskog nivoa na koji su priključeni, zaključuju ugovor o priključenju na distributivni, odnosno prenosni sistem, a potom i ugovor o snabdijevanju električnom energijom. Ukoliko bi građani željeli da zaključe ugovore o priključenju i snabdijevanju onda treba da se obrate CEDISu i Elektroprivredi (EPCG), kao trenutno jedinom snabdjevaču te kategorije kupaca", ukazali su u RAE.

Oni koji imaju sklopljene ugovore, u slučajevima neotklanjanja nenajavljenog prekida u napajanju, ili odstupanja napona u rokovima propisanim pravilima, imaju pravo da podnesu prigovor snabdjevaču električne energije sa kojim su u ugovornom odnosu.

"Kada kupac smatra da energetske kompanije nijesu odgovorile na minimum kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom, može podnijeti prigovor snabdjevaču 30 dana od događaja koji za posljedicu ima eventualno neispunjavanje minimum kvaliteta", naglasili su u RAE.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 27.06.2019.


Naslov: Redakcija