Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI: Propisuje da se nepokretnosti mogu eksproprisati radi izgradnje objekata i izvođenja radova od javnog interesa, zatim objekata komunalne infrastrukture, objekata za potrebe državnih i organa Glavnog grada, Prijestonice i opština, zdravstvenih, prosvjetnih, kulturnih i sportskih, industrijskih, energetskih, vodoprivrednih, saobraćajnih objekata sa pripadajućom infrastrukturom, kao i objekata mreža infrastrukture elektronskih komunikacija. Korisnik eksproprijacije mogu biti kompanije u većinskom vlasništvu države, koje u skladu sa zakonom obavljaju djelatnost od javnog interesa

28.04.2017.


Skupština je 27. aprila 2017. godine završila raspravu o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, kojima bi, prema riječima predstavnika predlagača, trebalo da se otklone nedostaci i barijere koje su uočene u dosadašnjoj primjeni tog pravnog akta.

Predstavnica Ministarstva finansija, Milanka Otović, ukazala je da je osnovni razlog za donošenje izmjena i dopuna obaveza i potreba da se svi posebni zakoni usklade sa novim Zakonom o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015 i 40/2016), čija primjena počinje 1. jula 2017. godine.

"Razlog za donošenje izmjena je i potreba da se otklone određeni nedostaci i barijere koje su uočene u dosadašnjoj primjeni Zakona o eksproprijaciji ("Sl. list RCG", br. 55/2000, 12/2002 - odluka US i 28/2006 i "Sl. list CG", br. 21/2008 - dalje: Zakon), a koje se prije svega odnose na definisanje svrhe i korisnika eksproprijacije", rekla je Otović.

Ona je dodala da se u praksi pokazalo neophodnim da se definiše šta sve može biti predmet eksproprijacije.

"U važećem Zakonu bilo je propisano da se nepokretnostima koje mogu biti predmet eksproprijacije smatraju zemljište, zgrade i drugi građevinski objekti, što je u praksi stvaralo određene nedoumice", tvrdi Otović.

Iz tog razloga u predloženim izmjenama i dopunama se dodaje novi član koji se odnosi na svrhu eksproprijacije i propisuje da se nepokretnosti mogu eksproprisati radi izgradnje objekata i izvođenja radova od javnog interesa, zatim objekata komunalne infrastrukture, objekata za potrebe državnih i organa Glavnog grada, Prijestonice i opština, zdravstvenih, prosvjetnih, kulturnih i sportskih, industrijskih, energetskih, vodoprivrednih, saobraćajnih objekata sa pripadajućom infrastrukturom, kao i objekata mreža infrastrukture elektronskih komunikacija.

"Predloženim izmjenama se precizira ko sve može biti korisnik eksproprijacije osim države, opštine i državnih fondova, kako je to do sada bilo zakonsko rješenje", saopštila je Otović.

Ona je objasnila da sada korisnik eksproprijacije mogu biti kompanije u većinskom vlasništvu države, koje u skladu sa zakonom obavljaju djelatnost od javnog interesa.

"Tu prije svega mislimo na Elektroprivredu Crne Gore, Aerodrome i Željeznicu", rekla je Otović.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 27.04.2017.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija