Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

NOTARI 29. APRILA DAJU BESPLATNE PRAVNE SAVJETE GRAĐANIMA


Notarska komora Crne Gore NKCG će povodom obilježavanja četiri godine rada, u srijedu 29. aprila, tradicionalno organizovati "Dan otvorenih vrata crnogorskog notarijata". 

Svi crnogorski notari, njih 45 u 14 opština Crne Gore, tog dana će zainteresovanim građanima pružati besplatne pravne savjete i približiti im ulogu notara u ostavinskom postupku.

Cilj ove akcije je i da se posebno građanima približi uloga notara u ostavinskom postupku, jer je izmjenama Zakona o vanparničnom postupku zakonodavac prenio vođenje nespornih ostavinskih predmeta sa sudova na notare, sa namjerom da ubrza postupke raspravljanja zaostavštine i pojednostavi proceduru građanima.

"Za razliku od ostalih poslova koji se zaključuju pred notarima, u kojima građani slobodno biraju notara, u ostavinskom postupku neophodna dokumentacija se podnosi Osnovnom sudu, a Sud će iste dostavljati notarima koji imaju službeno sjedište na području tog suda, po abecednom redu ličnog imena notara. Notar će voditi postupak na isti način kako je to do sada radio Osnovni sud, sa obavezom da isti sprovede u roku od 60 dana, od dana prijema predmeta", saopšteno je iz Notarske komore.

Nakon pravosnažnosti rješenja kojim je postupak okončan, notar će staviti potvrdu pravosnažnosti i vratiti spis nadležnom sudu.

Protiv rješenja koje je donio notar može se izjaviti prigovor u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja strankama. Prigovor se dostavlja notaru, koji ga je dužan bez odlaganja zajedno sa spisima predmeta dostaviti sudu koji mu je povjerio predmet.

O prigovoru odlučuje sudija prvostepenog suda. U vršenju povjerenog posla notar je ovlašćen pribavljati potrebne podatke i isprave od drugih nadležnih organa i to bez plaćanja taksi, što će doprinijeti smanjenju troškova, s obzirom da su do sada to radile stranke. Notar je ovlašćen da naplati naknadu za svoj rad u ostavinskim predmetima, prema Tarifi o naknadama za rad notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku.

"Prilikom određivanja naknade za rad notara u ostavinskim postupcima, vodilo se računa da građani ne plaćaju više nego što su plaćali kod suda, odnosno naknada će biti istovjetna kao što su bile u sudu", navodi se u saopštenju.

Izvor: CDM, 27.4.2015.