Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI BILJA: Uvoznici sadnog materijala voća, loznih kalemova, ukrasnog bilja dužni su da obezbijede unošenje bilja u prevoznim sredstvima koja imaju komore sa odgovarajućim temperaturnim režimom, radi obezbjeđivanja optimalnih uslova za očuvanje bilja

27.12.2016.


Kako je ovo period kada se najviše uvozi sadni materijal voća i loznih kalemova, Fitosanitarna inspekcija obavještava sve uvoznike sadnog materijala voća, loznih kalemova, ukrasnog bilja da svoj uvoz planiraju u skladu sa važećim propisima koji pokrivaju ovu oblast.

Uvozom sadnog materijala u skladu sa Zakonom o sadnom materijalu ("Sl. list RCG", br. 28/2006,"Sl. list CG", br. 73/2010 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon, 61/2011 i 48/2015) može da se bavi privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik, ako ima u vlasništvu, ili po osnovu ugovora o zakupu koristi registrovano carinsko skladište, i ako je upisan u Registar uvoznika. Sadni materijal može da se uvozi samo u originalnom pakovanju i podliježe obaveznoj kontroli kvaliteta koju vrši fitosanitarni inspektor na graničnom prelazu.

Kako se uvoz dešava u periodu niskih temperature, uvoznici su po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Sl. list RCG", br. 28/2006 i "Sl. list CG", br. 73/2010 - dr. zakon, 28/2011 i 48/2015) dužni da obezbijede unošenje bilja u prevoznim sredstvima koja imaju komore sa odgovarajućim temperaturnim režimom, radi obezbjeđivanja optimalnih uslova za očuvanje bilja.

Fitosanitarni pregled u skladu sa Zakonom o zrdavstvenoj zaštiti bilja obuhvata:

1. pregled dokumentacije koja prati pošiljku (fitosertifikat, faktura i sl.);

2. provjeru identiteta pošiljke, kojom se na osnovu cjeline ili jednog, odnosno više reprezentativnih uzoraka utvrđuje sadrži li pošiljka prijavljeno bilje, biljne proizvode ili objekte pod nadzorom;

3. zdravstveni pregled pošiljke, uključujući drveni materijal za pakovanje, ambalažu i prevozno sredstvo, koji se obavlja vizuelno, a u slučaju sumnje na prisustvo štetnog organizma uzimanjem uzoraka pošiljke radi laboratorijskih analiza.

Ovlašćena Fitosanitarna laboratorija Crne Gore vrši laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama u skladu sa propisanim metodama. Vrijeme trajanja pojedinačnih analiza zavisi od vrste štetnog organizma.


IZVOR: Vebsajt Uprave za inspekcijske poslove, 23.12.2016.


Naslov: Redakcija