Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIZNAVANJU INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA I IZJEDNAČAVANJU KVALIFIKACIJA: Centar za građansko obrazovanje se protivi angažovanju pojedinačnih eksperata, jer to kreira prostor za diskreciono odlučivanje i moguće koruptivne radnje, a dodatno može dovesti i do dugih postupka

27.11.2019.


Centar za građansko obrazovanje CGO ocjenjuje da se pitanje priznavanja inostranih diploma mora adekvatno i institucionalno riješiti a vodeći računa kako o poštovanju međunarodnih standarda, tako i nacionalnih interesa države Crne Gore.

Kako je naglasila Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica u CGO ovo je posebno važno s obzirom na ogroman i rastući broj inostranih obrazovnih isprava koje stižu sa obrazovnih ustanova iz regiona, ali i šire, a čija je reputacija krajnje upitna, na što su godinama upozoravali i Ministarstvo prosvjete.

Iz tih motiva, CGO je imao i predstavnicu u Radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija.

"Značajan broj prijedloga koje smo podnijeli je usvojen, a dominantno se tiču vrijednovanja ishoda učenja kako bi bila u cjelosti poštovana Lisabonska konvencija, ali i Crna Gora zaštićena od poplave diploma iza kojih ne stoji znanje. Tako su Nacrtom zakona definisana unaprijeđenja u smislu propisanih strožih kriterijuma za priznavanje. Međutim, CGO je insistirao i na većoj institucionalnoj povezanosti u Crnoj Gori kako bi se ovo pitanje adresiralo sistemski i na održiv način. Konkretno, to znači da Ministarstvo prosvjete, u slučaju nedoumice, traži mišljenje o validnosti obrazovne isprave od Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja", navodi Kaluđerović.

Prema njenim riječima Agencija tu vrstu kontrole vrši i u Crnoj Gori, pa je logično da se ti njeni kapaciteti iskoriste kako bi kreirao institucionalni mehanizam i za provjeru kvaliteta upitnih diploma koje stižu u Crnu Goru.

"CGO se protivi angažovanju pojedinačnih eksperata, kako to sada stoji u Nacrtu, jer to kreira prostor za diskreciono odlučivanje i moguće koruptivne radnje, a dodatno može dovesti i do dugih postupka. Cilj ovog zakonskog teksta jeste da efikasnije doprinese suzbijanju priznavanja sumnjivih diploma, ali i da preventivno djeluje kroz motivisanje studenata da dobro razmisle šta upisuju", kaže ona.

Kaluđerović smatra da oni fakulteti koji nude upis i sticanje diplome bez pohađanja nastave (teorijski i praktični dio), ili koji nude polaganje više ispita u danu po dogovoru, ne mogu pružati potrebni kvalitet znanja a samim tim je takva diploma manjkava u dijelu kompetencija.

"U tom okviru, vjerujemo da ovaj zakonski tekst ima potencijal da u valjanoj primjeni izdiferencira tzv. bijele i crne liste fakulteta", zaključila je Kaluđerović.


IZVOR: Vebsajt CdM, 24.11.2019.


Naslov: Redakcija