Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O LIČNOJ KARTI: Lične karte izdate po starom Zakonu o ličnoj karti, koje nijesu zamijenjene do dana stupanja na snagu ovog Zakona, mogu se upotrebljavati najkasnije do 31. decembra 2012. godine


Od 2008. godine, od kada je Crna Gora počela sa implementacijom novih propisa za izdavanje identifikacionih dokumenata, do novembra 2015. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova je građanima izdalo 518.029 biometrijskih ličnih karata.

Dosad, oko 15.000 građana nije zamijenilo stare lične karte novim biometrijskim identifikacionim dokumentom. Tako 15.000 građana, koji ne posjeduju novu ličnu kartu, ne mogu da glasaju na izborima niti da ostvare bilo koje pravo za čije ostvarenje im je potreban taj dokument, čime su sebe doveli u poziciju da ne mogu da funkcionišu u pravnom saobraćaju.

Shodno Zakonu o ličnoj karti ("Sl. list CG", br. 12/2007, 73/2010, 28/2011, 50/2012 i 10/2014 - dalje: Zakon), stare lične karte mogle su se upotrebljavati do 31. decembra 2012. godine. Zakon je propisao da je lična karta javna isprava kojom se dokazuje identitet, činjenica mjesta i datuma rođenja, prebivališta, odnosno boravišta za raseljeno lice i državljanstva Crne Gore.

Izvor: Vebsajt CdM, 26.11.2015.