Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O POTROŠAČKIM KREDITIMA: Zbog kršenja Zakona protiv tri banke podnijete prekršajne prijave. Novčane kazne se kreću od 2.000 do 40.000 eura

27.08.2018.


Iako je Zakon o potrošačkim kreditima ("Sl. list CG", br. 35/2013 i 73/2017 - dr. zakon - dalje: Zakon) građanima obezbijedio više prava u dobijanju informacija prilikom uzimanja kredita i drugih proizvoda koje banke nude kontrole Centralne banke (CBCG) su pokazale da neke banke u potpunosti ne poštuju taj zakon. Zbog toga su građani i dalje uskraćeni za informacije o glavnim karakteristikama kredita koje dobijaju, ukupnim troškovima koje moraju da plate za tu pozajmicu i o efektivnoj kamatnoj stopi. Uz to, kontrole vrhovne monetarne institucije su pokazale da neke banke ne poštuju Zakon ni u dijelu koji se odnosi na reklamiranje svojih proizvoda.

Zbog svih tih propusta CBCG je, kako piše u njenom prošlogodišnjem izvještaju o radu koji je u skupštinskoj proceduri, podnijela sudu za prekršaje prijave protiv tri banke i odgovornih lica u njima. O kojim bankama je riječ nije navedeno. Novčane kazne za kršenje zakona se kreću od minimalnih 2.000 eura do maksimalnih 40.000 eura.

"Sprovedenim postupcima neposrednih kontrola banaka ustanovljeno je da je usklađenosti poslovanja sa odredbama zakona o potrošačkim kreditima potrebno poboljšanje, u pogledu predugovornog informisanja potrošača o glavnim karakteristikama kreditnog proizvoda, ukupnim troškovima kredita za potrošača i ostalim važnim pravnim aspektima značajnim za potrošača, obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope kao cijene koštanja kredita. U cilju ostvarivanja zadovoljavajućeg nivoa zaštite prava korisnika potrošačkih kredita CBCG je naložila otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, dala preporuke za unapređenje prava potrošača i preduzela aktivnosti u cilju pokretanja prekršajnih postupaka protiv tri banke i odgovornih lica u njima pred nadležnim sudom za prekršaje", piše u izvještaju CBCG.

Zakonom je precizirano da CBCG ostvaruje funkciju nadzora nad potrošačkim kreditiranjem kroz kontrolu usklađenosti poslovanja banaka i mikrokreditnih finansijskih institucija kojima je izdala dozvolu za rad, kao i kroz postupanje po dostavljenim prigovorima korisnika ovih usluga.

Prema Zakonu banka je obavezna da u odobravanju potrošačkih kredita klijentima ponudu daje na posebnom obrascu, koji je propisala vrhovna monetarna institucija, na kome je jasno precizirano šta sve taj proizvod mora da sadrži. Klijent zahvaljujući tom obrascu može da upoređuje ponude banaka prije nego se odluči za podizanje kredita. Onaj ko je uzeo kredit mora biti obaviješten o povećanju kamatne stope ili novim naknadama, dok u slučaju prijevremene otplate kredita neće morati da plati sve troškove koji su definisani ugovorom, već će ti troškovi biti niži. Uz to, klijent ima pravo da besplatno i u svakom trenutku tokom trajanja ugovora o kreditu dobija izvještaj u obliku otplatnog plana.

Advokat Centra za zaštitu potrošača (CEZAP) Dragomir Ćalasan je ukazao da CEZAP već duže vrijeme ukazuje da banke ne poštuju Zakon, te da klijente upozoravaju da vode računa kada potpisuju ugovore za kredite.

"Posebno da obrate pažnju da se efektivna kamatna stopa mora transparentno prikazati sa svim troškovima koji prate njen obračun. To su razni troškovi, poput troškova za kupovinu mjenice, ovjere hipoteke... Naši klijenti ne vide koji su to sve troškovi, nego vide samo efektivnu kamatnu stopu", istakao je Ćalasan.

On je dodao da ne postoji transparentnost u obračunu kamata i da se ne mogu u ugovorima stavljati mala slova, već da se bitni elementi ugovora moraju istaknuti velikim slovima.

"U parnicama koje vodimo za klijente ukazujemo i na obračun kamate na kamatu kod refinansiranja kredita, odnosno, reprograma. Prilikom refinansiranje klijenti ne poznaju tu proceduru, odnosno način na koji se vrši reprogram što bi isto trebalo da im se približi da znaju kako se to naplaćuje. Kada je u pitanju kaznena politika, smatramo da je ona blaga i da je sada posljednji voz da CBCG oštrije kažnjava banke, jer smo svjedosci da one krše skoro sve zakone koji se tiču njihovog poslovanja", ocijenio je Ćalasan.

CBCG je prošle godine razmatrala 22 prigovora potrošača koji nijesu bili zadovoljni pruženim uslugama banaka i mikrokreditnih institucija.

"Polazeći od značaja informisanosti potrošača, te zahtjeva zakona da potrošači još u fazi oglašavanja dobiju standardizovane informacije, CBCG vrši kontinuiran nadzor sadržaja oglasnih poruka o kreditnim proizvodima, koje su putem sredstava javnog informisanja i internet stranica pružene potrošačima. Kontrolom sadržaja oglasnih poruka utvrđena su kršenja odredbi Zakona o potrošačkim kreditima i protiv banke i odgovornog lica u njima pokrenuti su prekršajni postupci pred nadležnim sudom za prekršaje", piše u izvještaju.

Iz CBCG je rečeno da je Zakon u značajnoj mjeri unaprijedio prava korisnika potrošačkih kredita i doprinio podizanju nivoa informisanosti potrošača o svojim pravima i obavezama.

"To za posljedicu ima finansijski pismene potrošače koji donose ekonomski opravdane odluke i podstakao je odgovornije ponašanje kreditora u svim fazama komercijalnog odnosa. Imajući u vidu dinamiku razvoja finansijskog tržišta u Crnoj Gori, te u tom smislu sve veći broj kreditora koji plasiraju nove kreditne proizvode, neophodno je preduzeti dodatne aktivnosti u cilju daljeg unapređenja regulatornog okvira", ukazali su u CBCG.

Iz CBCG su rekli da su od početka primjene Zakona u skladu sa ovlašćenjima postupila po 117 prigovora potrošača koji nijesu bili zadovoljni pruženim uslugama kreditora.

"Dostavljeni prigovori odnosili su se na sve vrste bankarskih proizvoda i usluga. CBCG pored razmatranja dostavljenih prigovora potrošača, ostvaruje funkciju nadzora nad potrošačkim kreditiranjem, kroz planirane posredne i neposredne kontrole usklađenosti poslovanja kreditora. Kreditorima kod kojih je u postupku posredne i neposredne kontrole utvrđeno da ostvareni nivo zaštite potrošača nije na zadovoljavajućem nivou, CBCG je izrekla mjere zabrane kreditiranja do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti. Uz to, preduzete su aktivnosti u cilju pokretanja prekršajnih postupaka protiv kreditora i odgovornih lica pred nadležnim sudom za prekršaje, pisano su upozoreni kreditori i naloženo je otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i poštovanje principa dobre bankarske prakse", ukazali su u CBCG.

CBCG u izvještaju najavljuje da je prilikom izrade nacrta programa pristupanja Crne Gore EU za period od ove do 2020. godine planirana revizija regulatornog okvira u oblasti zaštite potrošača iz nadležnosti CBCG kroz izradu i usvajanje novog zakona i odgovarajuće podzakonske regulative kojim bi se primijenila Direktiva 2014/17/ЕU o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Marija Mirjačić, 23.08.2018.


Naslov: Redakcija