Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

MINISTARSTVO FINANSIJA: Državna revizorska institucija dala pozitvno mišljenje na finansijsku reviziju Ministarstva i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja

27.06.2019.


Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitvno mišljenje na finansijsku reviziju Ministarstva finansija i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja. Finansijskom revizijom utvrđeno je da je godišnji finansijski izvještaj Ministarstva finansija za 2018. godinu u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja, dok je revizijom pravilnosti utvrđeno da Ministarstvo finansija nije u svim materijalno značajnim aspektima uskladilo poslovne aktivnosti, finansijske transakcije i informacije sa zakonima i drugim propisima.

Kontrolom blagajničkog poslovanja utvrđeno je da u svim putnim nalozima nije navedena svrha (zadatak) putovanja i da uz pojedine putne naloge nije dostavljen izvještaj sa službenog puta. Preporučeno je da se u narednom periodu otklone ove nepravilnosti. Revizijom je utvrđeno da je resor kojim rukovodi ministar Darko Radunović zaključilo prošle godine ugovore o djelu sa 79 osoba na period od jednog mjeseca do godinu dana, a sa 28 osoba je potpisan ugovor sa opisom poslova sistematizovanih radnih mjesta. Utvrđeno je da su ugovori o djelu jednobrazni obrasci i da osobe sa kojima je zaključen ugovor o djelu nije podnosilo izvještaj o obavljenom poslu.

"Ministarstvo finansija je u obavezi da ugovore o djelu zaključuje za poslove koji nijesu predviđeni sistematizacijom i organizacijom radnih mjesta. Ugovorom o djelu mora da se utvrdi obaveza izvršioca da obavi konkretan posao u skladu sa članom 669 Zakona o obligacionim odnosima("Sl. list CG", br. 47/2008, 4/2011 - dr. zakon i 22/2017)", preporuka je DRI.

Revizijom je rukovodio senator Radule Žurić.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Marija Mirjačić, 22.04.2019.


Naslov: Redakcija