Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA: 41 prigovor na rad osiguravajućih društava

27.05.2020.


Agencija za nadzor osiguranja (ANO) tokom prošle godine primila je ukupno 41 prigovor na rad osiguravajućih društava u Crnoj Gori, kao i jedan prigovor na rad Nacionalnog biroa osiguravača.

To se može vidjeti u izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2019. godinu, kao i u izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za istu godinu, koji su krajem prošlog mjeseca dostavljeni Skupštini Crne Gore.

"Od ukupnog broja prigovora na rad osiguravača, 37 prigovora odnosilo se na rad društava za neživotno osiguranje, a četiri prigovora na rad društava za životno osiguranje", navodi se u izvještaju.

Kad je u pitanju neživotno osiguranje, od 37 prigovora 20 se odnosilo na naknadu štete po osnovu osiguranja od autoodgovornosti, koja je ujedno i nejzastupljenija vrsta osiguranja, i to u vezi sa obračunom i isplatom neposrednog dijela štete.

"Dvanaest prigovora odnosilo se na naknadu štete po osnovu osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode), a po jedan prigovor bio je u vezi sa naknadom štete, odnosno ostvarivanjem prava iz ugovora o osiguranju u sledećim vrstama: kasko osiguranje vozila, osiguranje profesionalne odgovornosti, osiguranje imovine, kaucijsko osiguranje i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Prigovor na rad Nacionalnog biroa osiguravača odnosio se na naknadu štete po osnovu osiguranja od autoodgovornosti", navodi se u izvještaju.

Dodaje se da su u dijelu životnog osiguranja bila ukupno četiri prigovora.

"Dva prigovora su se odnosila na ostvarenje prava na povrat premije po osnovu osiguranja života. Jedan prigovor se odnosio na isplatu osigurane sume po osnovu osiguranja života za slučaj smrti korisnika kredita. Jedan prigovor se odnosio na obračun pripisane dobiti po osnovu polise osiguranja života", piše u izvještaju za crnogorski parlament.

Ističe se da su 22 prigovora bila neosnovana.

"Devet prigovora je bilo osnovano (isplaćen nesporni dio, dodatni iznos, postignut dogovor sa društvom i potpisano vansudsko poravnanje). Kod osam prigovora podnosilac je povukao prigovor, odnosno odustao od daljeg postupka pred Agencijom. Za tri prigovora postupak je još u toku", navodi se u izvještaju.

Agencija je shodno zakonskim ovlašćenjima neposredni nadzor u 2019. godini sprovodila putem ciljanih neposrednih kontrola poslovanja subjekata nadzora.

"Neposredne kontrole subjekata nadzora izvršene su na osnovu neposrednog uvida u opšte akte, akte poslovne politike i poslovne knjige, dokumentaciju i podatke koji se odnose na poslovanje, kao i na osnovu intervjua sa menadžmentom i licima društva koja su odgovorna za područja poslovanja koja su bila predmet kontrola", piše u izvještaju.

Premija osiguranja 94,8 miliona eura

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević izvijestio je Skupštinu da su shodno podacima sa kraja 2019. godine sva društva za osiguranje bila solventna i likvidna i da je tržište osiguranja stabilno.

Istakao je da je u prošloj godini ostvarena rekordna premija osiguranja koja je, prema preliminarnim podacima, iznosila 94,8 miliona eura.

Radi se o rekordnom rastu premije na godišnjem nivou od 9,1 odsto.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 24.05.2020.


Naslov: Redakcija