Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA: Institut za vladavinu prava predlaže da se uspostavi zaštitni mehanizam kako se ostvareni nivo pristupa informacijama garantovan Zakonom ne bi mogao snižavati drugim propisima, koje organi vlasti primjenjuju u svojoj nadležnosti. Traže da se propiše prekršajna odgovornost za organ vlasti koji odbije da primi zahtjev ili žalbu za slobodan pristup informaciji kao i da Agencija ovaj postupak pokreće po službenoj dužnosti kada sazna za ovakav prekršaj


Institut za vladavinu prava (IVP) u okviru javne rasprave o izmjenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list CG", br. 44/2012) uputio je Ministarstvu kulture svoje sugestije kako bi se unaprijedio postojeći zakonski okvir.

Institut nije imao primjedbe na predložene izmjene Zakona jer one predstavljaju usaglašavanje Zakona sa pravnom tekovinom Evropske unije i potvrđenim međunarodnim konvencijama. Međutim, Institut smatra da Zakon mora da se izmijeni i u onim pitanjima koja su se pojavila kao sporna u dosadašnjoj primjeni, a nisu tretirana predloženim izmjenama.

Institut je predložio da se postojeća obaveza po kojoj organi moraju na sajtovima da objavljuju informacije kojima je pristup odobren jasnije formuliše, jer u praksi dolazi do izigravanja Zakona. Naime, organi najčešće objavljuju na sajtovima rješenje po kojima je odobren pristup informaciji, ali ne i samu informaciju, koja se nalazi u prilogu rješenja, koji se najčešće ne objavljuju.

"Tako, imamo paradoksalnu situaciju da se može vidjeti da je informacija tražena, da je organ u njenom posjedu i da je odobrio pristup, sve to objavio na svom sajtu- ali ne i samu informaciju. Ovo znači da iako je informacija već nekome bila dostavljena, treća lica ponovo moraju tražiti pristup toj istoj informaciji, umjesto da informacija bude dostupna na samom sajtu organa, zajedno sa rješenjem. Ovakvim postupanjem organ vlasti mora da donosi identično rješenje koje je već jednom donio, umjesto da ovo "spriječi" objavljivanjem informacije, kako ne bi druga zainteresovana lica morala da podnose rješenje, po kakvom je već jednom postupljeno", navodi se u saopštenju.

Institut je predložio i da se uspostavi zaštitni mehanizam kako se ostvareni nivo pristupa informacijama garantovan Zakonom ne bi mogao snižavati drugim propisima, koje organi vlasti primjenjuju u svojoj nadležnosti, što je takođe bio slučaj u dosadašnjoj praksi, a dovodilo je do podnošenja žalbi Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Institut je predložio i da se propiše prekršajna odgovornost za organ vlasti koji odbije da primi zahtjev ili žalbu za slobodan pristup informaciji kao i da Agencija ovaj postupak pokreće po službenoj dužnosti kada sazna za ovakav prekršaj.

Izvor: Vebsajt CdM, 26.04.2016.