Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

CGO: MJERE ZA USPOSTAVLJANJE TRANSPARENTNOSTI I ODGOVORNOSTI RADA DONOSILACA ODLUKA, EFIKASNIJE UPRAVLJANJE JAVNIM RESURSIMA, I PUNO POŠTOVANJE ZAKONA


Centar za građansko obrazovanje (CGO) predložio je šest mjera koje bi, kako su saopštili, doprinijele značajno većoj transparentnosti i odgovornosti rada donosilaca odluka, efikasnijem upravljanju javnim resursima, ali i punom poštovanju zakona.

Pravnik u CGO, Boris Marić, kazao je da su mjere predložene kroz učešće u radu Operativnog tima za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz tog akta u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada, pojašnjavajući da se u okviru prve mjere, sugeriše proaktivan pristup informacijama kroz punu primjenu člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

"To podrazumijeva jednostavan i pouzdan pristup portalima svih organa javnog sektora - pravnih lica i tijela koja su donosioci odluka, potrošačke jedinice Budžeta Crne Gore ili i jedno i drugo u dijelu javnih evidencija i javnih registara, nacrta, prijedloga i konačnih tekstova strateških dokumenata, pojedinačnih akata i ugovore o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom, i drugim informacijama od javnog značaja", rekao je Marić u saopštenju.

Prema njegovim riječima, realizacija ove mjere vodila bi postizanju potrebne otvorenosti i transparentnosti raspolaganja javnim finansijama, državnom imovinom, privatizacionim procesima, kao i povećanju javnog integriteta i učešća građana u donošenju odluka od javnog interesa.

"Dalje, CGO cijeni da treba pokrenuti inicijativu za donošenje jedinstvenog, kodifikovanog zakonskog akta koji će propisati sve alternativne oblike učešća građana u ostvarivanju javnih poslova, zaštiti javnog interesa i uticaju u donošenju odluka od javnog značaja", kazao je Marić.

Predviđenim zakonom, kako je dodao, bili bi propisani svi slučajevi i oblici učešća građana, poput peticije, elektronske peticije, građanske inicijative, referenduma i dr, a važio bi za sve nivoe vlasti.

"Shodno ovoj inicijativi, treba unaprijediti normativni izraz Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona radi dobijanja efektivne javne rasprave koja će obuhvatiti i godišnji Budžet Crne Gore", ocijenio je Marić.

Kako je objasnio, Uredba iz obaveze sprovođenja javne rasprave izuzima godišnji Budžet Crne Gore, što je neprihvatljivo.

"Upravo efektivnost i pristupačnost javne rasprave o godišnjem Budžetu Crne Gore građanima bi omogući znatno veću upućenost u stanje javnih finansija i nivo odgovornosti raspolaganja od strane potrošačkih jedinica Budžeta", naveo je Marić.

Uredba, kako je dodao, ne obezbjeđuje ni precizne smjernice za sprovođenje efektivne javne rasprave, sa jasnom pozicijom građana, njihovim modalitetima učešća, obavezom sprovodioca javne rasprave da istu učini lako shvatljivom u smislu primjene raznih tehnika približavanja zakonskih, sistemskih, strateških rješenja i eventualnih posljedica građanima.

"Četvrto, u cilju afirmacije kontrolne funkcije zakonodavne u odnosu na izvršnu vlast neophodno je ustanoviti obavezu da nadležni organ izvršne vlasti blagovremeno, pouzdano i sveobuhvatno informiše predstavnike zakonodavne vlasti o postupku raspolaganja državnom imovinom i pripremama ugovora o privatizaciji", kazao je Marić.

Kako je podsjetio, CGO posebno insistira na ustanovljavanju mjera koje će doprinijeti borbi protiv korupcije i spriječavanju zloupotreba u visokoškolskim ustanovama.

"U tom kontekstu, CGO je predložio da se učine lako dostupnim u elektronskoj formi svi magistarski i doktorski radovi akademske strukture zapošljenih na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori, kao i nosilaca javnih ovlašćenja", rekao je Marić.

On je objasnio da to podrazumijeva da se na portalima visokoškolskih ustanova obezbijedi poseban prostor u kojem bi se nalazili svi radovi zaposlenih iz akademske strukture kao doprinos borbi protiv plagijata, ali i pomoć u naučnom radu drugih kolega. "Dodatno, isto je potrebno obezbijediti za za akademske radove nosilaca javnih ovlašćenja".

"Konačno, CGO je predložio i mjeru objavljivanja svih relevantnih dokumenata i informacija koje su pratile zaduživanja jedinica lokalnih samouprava u Crnoj Gori, gdje bi se u saradnji sa Ministarstvom finansija napravili jasni i lako dostupni presjeci stanja duga, odgovornih lica i uticaja na lokalne budžete", naveo je Marić.

Kako je precizirao, to uključuje objavljivanje, na portalima lokalnih samouprava i Ministarstva finansija, svih dokumenata na osnovu kojih su donijete odluke o zaduživanju, same odluke, ugovori o zaduživanju, kao i pregled trošenja ovih sredstava od strane lokalnih samouprava, sa jasnim pregledom zaduženja, dospjelih obaveza i rokova otplate.

"CGO vjeruje da bi usvajanje ovih mjera doprinijelo kvalitetu Akcionog plana, ali što je mnogo važnije i suštini reformi crnogorskog društva i uspostavljanju veće otvorenosti i odgovornosti vlasti u Crnoj Gori", poručio je Marić.

Izvor: Vijesti, 26.4.2015.