Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

U PRIPREMI ZAKON O POMORSKOJ AGENTURI: Poziv za dostavljanje sugestija

27.02.2019.


Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/2018), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, upućuje 

JAVNI POZIV

organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u početnu fazu pripreme Zakona o pomorskoj agenturi i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu saobraćaja i pomorstva na adresu: Podgorica, Rimski trg 46, ili na e-mail: dino.tutundzic@msp.gov.me

Programom rada Vlade Crne Gore za 2019. godinu, za IV kvartal 2019. godine predviđeno je utvrđivanje Predloga zakona o pomorskoj agenturi. Ovim zakonom urediće se pitanja od značaja za obavljanje pomorskih agencijskih usluga, adekvatno urediti uslovi i standardizovati poslovanje pomorskih agenata, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti.

Konsultacije zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Zakona o pomorrskoj agenturi trajaće 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva. 

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi zakona. 

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će sve prispjele inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Nacrta zakona o pomorskoj agenturi. 

Lice zaduženo za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti: Dino Tutundžić, samostalni savjetnik I u Direktoratu za pomorsku privredu, e-mail: dino.tutundzic@msp.gov.me


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, 22.02.2019.


Naslov: Redakcija