Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

NACRTA ZAKONA O USLUGAMA: Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće do 29. maja 2015.


Crna Gora treba da razvija okvir za slobodno trgovinsko tržište usluga, kako bi se ostvarila puna integracija na unutrašnje tržište evropskog ekonomskog prostora, ocijenio je predstavnik Ministarstva ekonomije, Goran Šćepanović, na okruglom stolu o Nacrtu zakona o uslugama, koji je održan 25. maja 2015. godine.

On je objasnio da implementacija tog akta ima za cilj iskorišćavanje prednosti jedinstvenog tržišta usluga za njihove pružaoce i korisnike.

"Glavni cilj usvajanja Direktive o uslugama bio je da se napravi napredak prema unutrašnjem tržištu usluga, tako da u ovom najvećem sektoru evropske ekonomije preduzetnici i potrošači mogu potpuno da iskoriste mogućnost onoga što pruža", naveo je Šćepanović.

On je ocijenio da je Direktiva o uslugama veliki korak naprijed u osiguravanju da pružaoci i korisnici usluga jednostavnije ostvare korist osnovnih sloboda zagarantovanih članovima 49 do 61 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (EU).

"Kako bi se to postiglo, Direktiva je usmjerena na pojednostavljenje administrativnih procedura, uklanjanje prepreka za uslužne aktivnosti, kao i poboljšanje uzajamnog povjerenja između država članica i pružaoca i potrošača na unutrašnjem tržištu", naveo je Šćepanović.

Ekspert na GIZ-ovom projektu, Tomislav Curman, rekao je da se Crna Gora mora uskladiti sa pravnom tekovinom EU u okviru Poglavlja 3 – pravo osnivanja i sloboda pružanja usluga. Određeni članovi Nacrta zakona o uslugama će se primjenjivati danom pristupanja Crne Gore EU. Jednostavno rečeno, nakon liberalizacije tržišta robama, obaveza je liberalizacija tržišta uslugama, naveo  je Curman. "Ovaj projekat je vrlo važan jer će i prije otvaranja samog poglavlja, u dijelu koji se odnosi na pravo osnivanja i slobodu pružanja usluga, Crna Gora se djelimično uskladiti sa pravnom tekovinom", dodao je on.

Curman je objasnio da je Direktiva o uslugama na unutrašnjem tržištu dosta kompleksna. Rezultat je brojnih kompromisa na nivou EU, koji su se odvijali od samog starta donošenja direktive 2002. do 2006. godine, kad je Direktiva stupila na snagu, a primjenjuje se od kraja 2009. godine. Govoreći o slobodi pružanja prekograničnih usluga, Curman je objasnio da se u EU nastoji da što više unutrašnje tržište profunkcioniše kao jedinstveno bez unutrašnjih granica. " To znači slobodno kretanje ljudi, kapitala i roba iz jedne države u drugu prema određenim pravilima", rekao je on.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o uslugama trajaće do 29. maja 2015 godine.

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 25.05.2015.