Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

BUDVA NAJZADUŽENIJA OPŠTINA

25.11.2020.


Opština Budva trenutno je najzaduženija crnogorska opština jer duguje ukupno 39,3 miliona eura, pokazuju zvanični podaci.

Od tog iznosa dug na kraju prošle godine je iznosio 24,7 miliona eura, dok su neizmirene obaveze iznosile 14,6 miliona. Budva jeste od 2018. godine drastično smanjila dug, ali i dalje ima finansijskih izazova.

Što se tiče Podgorice, naš glavni grad je u povoljnijem položaju od metropole turizma, jer ukupno duguje 21 milion eura, a ima svega 8.320 eura neizmirenih obaveza.

Tradicionalno među najmanjim dužnicima se našla Opština Plužine koja duguje 138.881 euro, dok su joj neizmirene obaveze iznosile 20.742 eura.

Opštine su godinama nazad, nerado davale i objavljivale podatke o dugovanjima i neizmirenim obavezama. Upravo je to motivisalo Ministarstva finansija Crne Gore, kancelariju Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstva finansija Republike Slovačke da početkom sedmice predstave portal koji će objavljivati podatke o finansijama lokalnih samouprava, a naročito dugovanja.

"Novi portal koji je dostupan na web adresi https://lokalnefinansije.me, doprinijeće premošćavanju informacijskog jaza koji često postoji između građana i lokalnih samouprava, kada su u pitanju lokalne javne finansije i služiće kao svojevrsna platforma za jednu vrstu monitoringa lokalnih budžeta u Crnoj Gori", ukazano je iz Ministarstva finansija.

Na pomenutom portalu data je vizuelizacija javnih finansija svih opština i bilo koji korisnik može bez problema da vidi sve cifre lokalnih finansija.

Zanimljivo je da lokalna samouprava Nikšić, na čijem čelu je juče došao Milutin Simović, ima nešto više od 13 miliona eura duga, dok su neizmirene obaveze na kraju prošle godine iznosile 62.927 eura.

Za razliku od opštine Bar koji duguje oko dva miliona eura, a ima neizmirenih obaveza u iznosu od 13,7 miliona eura.

Herceg Novi ima ukupno dugovanja 15,2 miliona od čega na ravne časti duga i neizmirenih obaveza na kraju godine.

Andrijevica je na kraju prošle godine dugovala 656.253 eura, a neizmirene obaveze iznosile su 10.102 eura, sudeći prema podacima Ministarstva finansija.

Pljevlja duguju oko 2,5 miliona, neizmirene obaveze, na kraju prošle godine, iznosile su 5,45 miliona eura.

Što se tiče opštine Berane duguju 3,7 miliona eura, dok joj neizmirene obaveze iznose 967.241 euro.

Konsolidovani dug opština iznosi oko 118,51 miliona eura, prema podacima dostavljenim od opština za kraj 2019. godine, kao i prema podacima Ministarstva finansija, što je za oko 32,29 miliona eura manje nego na kraju 2018. godine.

U podacima koje opštine nerado dostavljaju Ministarstvu finansija nijesu se našle neizmirene obaveze, što nije slučaj sa portalom gdje je prikazano baš sve.

Dug lokalnih samouprava prikazan je na dva načina: kroz stanje državnog ino duga uključen je dug opština po ugovorima koje je potpisala Vlada Crne Gore sa ino kreditorima, a sa opštinama podkretidne sporazume, u iznosu od oko 38,11 miliona eura i kroz stanje duga lokalne samouprave, u iznosu od oko 80,4 miliona eura.

To zbirno daje rezultat od 118,51 miliona eura ali bez neizmirenih obaveza.


IZVOR: Vebsajt CdM, 23.11.2020.


Naslov: Redakcija