Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

CENTRALNA BANKA CRNE GORE: Savjet CBCG utvrdio nacrte zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore i Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, kojim se vrši njihovo usklađivanje sa pravnim tekovinama EU


Savjet Centralne banke Crne Gore utvrdio je politiku te institucije za 2016. godinu, sa smjernicama za njeno ostvarivanje. Poručuju da će Centralna banka i u narednoj godini voditi politiku monetarne i finansijske stabilnosti zasnovanu na preduzimanju svih neophodnih aktivnosti i primjeni svih raspoloživih instrumenata i mjera iz svoje nadležnosti, u cilju jačanja povjerenja u ukupan finansijski sistem, unapređenja stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema, blagovremene identifikacije i minimiziranja negativnih uticaja i rizika.

Savjet je analizirao i ocijenio uticaj potencijalnih rizika iz makroekonomskog okruženja i unutar finansijskog sistema na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je utvrdio Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, kojim se vrši njegovo potpuno usklađivanje sa pravnom tekovinom EU, u skladu sa preporukama Evropske komisije iz Izvještaja o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore za Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika, kao i zbog potrebe njegovog usklađivanja sa obavezama koje će proizaći iz implementacije propisa EU obuhvaćenih Poglavljem 9 - Finansijske usluge.

U tom kontekstu, važeći Zakon o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl. list CG", br. 40/2010, 46/2010 - ispr. i 6/2013 - odluka US) dopunjuje se sa dva nova poglavlja kojima se uređuje poslovanje Centralne banke od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i poslovanje Centralne banke od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj monetarnoj uniji.

Nacrtom zakona buduće poslovanje Centralne banke će se u potpunosti uskladiti sa relevantnim odredbama Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, Statuta Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke. Pored toga, određene izmjene i dopune važećeg Zakona izvršene su radi njegovog usklađivanja sa drugim zakonima i unošenja rješenja na čiju potrebu je ukazala praksa u njegovoj primjeni, navode izCBCG.

Savjet je utvrdio i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, kojim je implementirana preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore za Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika, da se Centralnoj banci, kao nezavisnoj instituciji, omogući da samostalno uvodi zaštitne mjere.

Takođe, pojedine izmjene i dopune važećeg Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ("Sl. list RCG", br. 45/2005 i "Sl. list CG", br. 62/2008, 40/2011 - dr. zakon i 62/2013 - dr. zakon) predložene su radi njegovog usklađivanja sa relevantnim propisima EU koji uređuju druge oblasti, radi njegovog usklađivanja sa drugim zakonima, kao i zbog pravno-redakcijskih i jezičko-stilskih preciziranja određenih pojmova, objašnjavaju u CBCG.

Savjet je donio Odluku o dopunama odluke o kontnom okviru Centralne banke Crne Gore kojom se uvode računi na kojima se iskazuju troškovi nastali po osnovu plaćanja negativne kamatne stope na plasmane u depozite i hartije od vrijednosti i ostali finansijski rashodi vezani za obavljanje finansijskih operacija i ulaganja u finansijske instrumente.

Izvor: Vebsajt CdM, 24.11.2015.