Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Donijeta Odluka o određivanju regiona za proizvodnju vina

25.09.2017.


Vlada Crne Gore održala je 21. septembra 2017. godine 41. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković.

Na predlog Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, Vlada je usvojila Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta u svojini države Crne Gore i objekata u svojini HTP "Ulcinjska rivijera" AD, Ulcinj i donijela Odluku o davanju u dugoročni zakup tog kompleksa. Odlukom se konzorcijumu Karisma Hotels & Resorts, koji se prijavio kao jedini ponuđač na javnom tenderu, daje u dugoročni zakup, na 30 godina, zemljište u opštini Ulcinj ukupne povšine 122.214 m², vlasništvo države Crne Gore, čiji je korisnik HTP "Ulcinjska rivijera" AD, Ulcinj, na kojem se nalazi kompleks hotela "Olympic", "Bellevue" (depadansi Cer, Borik i Avala), objekat restorana i drugi prateći sadržaji, vlasništvo "Ulcinjske rivijere". Minimalna zakupnina za period trajanja zakupa od 30 godina iznosi 450.000 eura godišnje, a Investicioni program predviđa, u periodu od 2017 – 2019. godine, investicije u visini od 16,24 miliona eura, unapređenje kvaliteta i poslovanja postojećih objekata kompleksa do nivoa četiri međunarodne zvjezdice. Planirana je i izgradnja novih objekata, tako da nakon ispunjenja lnvesticionog programa koji je projektovan na ukupan iznos od 31,84 miliona eura, kompleks do 2027. godine dostigne kapacitet od minimum 600 soba kategorije četiri međunarodne zvjezdice.

Usvojen je i Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za period januar – jun 2017. godine, sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za period januar-jun 2017. godine.

Vlada je donijela Odluku o određivanju regiona za proizvodnju vina. Ovim dokumentom su određeni regioni za proizvodnju vina koji predstavljaju jedinstveno geografsko područje, sa približno istim agroekološkim uslovima, karakterističnim sortimentom vinove loze i tehnologijom proizvodnje, koji opredjeljuju karakteristike vina. Donošenjem ove Odluke omogućeno je geografsko označavanje crnogorskih vina, koje je u potpunosti kompatibilno sa geografskim označavanjem vina u Evropskoj uniji. Za vino koje dobije zaštitu geografske oznake na nacionalnom nivou može se zatražiti zaštita i na nivou Unije i prije formalnog članstva Crne Gore u EU. Pored toga, stvara se osnov za efikasno funkcionisanje tržišta, ravnopravnu konkurenciju, očuvanje povjerenja i zaštitu interesa potrošača, te postiže bolja pozicioniranost i očuvanje reputacije crnogorskih vina na međunarodnom tržištu.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede, III kvartal 2017. godine. U raspravi je ocijenjeno da se realizacija planiranih projekata srpovodi planiranom dinamikom, uz intenziviranje aktivnosti na projektima koji se finansiraju iz evropskih fondova.

Vlada je izdvojila 10.000 eura kao izraz solidarnosti i simbolične pomoći Sjedinjenim Meksičkim Državama za sanaciju posljedica elementarnih nepogoda koje su pogodile ovu prijateljsku državu.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 21.09.2017.


Naslov: Redakcija