Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PKCG: Održan okrugli sto o ulozi javnih izvršitelja u naplati potraživanja


Okrugli sto "Uloga javnih izvršitelja u naplati potraživanja" organizovala je Privredna komora Crne Gore 23. septembra 2015. godine, u saradnji sa Komorom javnih izvršitelja.

Privrednici su se upoznali sa postpucima izvršenja i nadležnošću i organizacijom javnih izvršitelja, kao i mogućnostima njihovog angažmana.

Naime, dosadašnji model sudskog izvršenja je prenijet u nadležnost javnim izvršteljima kako bi se doprinijelo efikasnijem, jednostavnijem i kraćem postupku izvršenja, rasterećenju sudova, profesionalnijem i stručnijem obavljanju poslova izvršenja, što u krajnjem znači poštovanje prava na suđenje u razumnom roku, koje je jedno od osnovnih prava zajemčenih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Javni izvršitelj je fizičko lice na koje je prenijeta nadležnost države u izvršnom postupku na osnovu uslova propisanih Zakonom o javnim izvršiteljima ("Sl. list CG", br. 61/2011).

Crnogorski sistem izvršenja usaglašen je sa sistemima i praksom Evropske unije. U našoj zemlji je registrovano 29 javnih izvršitelja koji, kako je rečeno na okruglom stolu, imaju veća ovlašćenja od kolega iz okruženja, jer djeluju kako na osnovu izvršne tako i vjerodostojne isprave, bez dodatnih intervencija notara, što je praksa u pojedinim zemljama u regionu.

Najviše predmeta kojima se javni izvršitelji bave u našoj zemlji su komunalna potraživanja koja su, zbog dugogodišnjeg nerješavanja, teško naplativa. Izvršitelji su na skupu ukazali da dostava vjerodostojne isprave na naplatu dužniku predstavlja najveći problem sa kojim se srijeću u praksi, pošto on često mijenja adrese. To povlači da su izvršitelji zatim dužni da oglase potraživanje u medijima, što im predstavlja značajan trošak, pa apeluju da se uvede praksa iz drugih zemalja da se propisano oglašavanje obavlja na tablama u sudovima. Problemi su i nelikvidnost izvršnih dužnika, te zakašnjelo podnošenje predloga za izvršenje.

Planovi Komore su uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za sve javne izvršitelje, kao i povezivanje sa bazama podataka Poreske uprave, Centralne banke i MUP-a.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Crne Gore, 23.09.2015.