Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

UPRAVNI SUD PONIŠTIO ODLUKU O IMENOVANJU OPERATIVNOG TIMA


Upravni sud poništio je Odluku Generalnog sekretarijata Vlade, iz decembra prošle godine, kojom je imenovan Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada.

Upravni sud usvojio je tužbu nevladine organizacije Građanska alijansa (GA), protiv Odluke Generalnog sekretarijata Vlade – Koordinatora operativnog tima Partnerstvo otvorenih vlada.

GA je osporila zakonitost Odluke Generalnog sekretarijata Vlade ističući, da ne sadrži obrazloženje zbog čega nijesu jasni kriterijumi i razlozi kako je izvršen izbor, posebno kod nesporne činjenice da su dva kandidata imala isti broj podrške, odnosno što je opedijelilo da bude izabran jedan od kandidata.

U presudi Upravnog suda navodi se da je GA ukazala da nije jasno ni kako je izvršen izbor kandidata sa istim brojem podrške nevladinih organizacija i da je postupanjem tuženog prekršen član 14. Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012).

Tuženi je, kako su naveli, u pisanom odgovoru na tužbu i preko punomoćnika na raspravi osporio tužbene navode, ističući da je Uredbom uređen postupak ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija.

"Navodi da je izvršena dopuna obrazloženja osporene odluke i da su u tom obrazloženju navedene odlučne činjenice za njeno donošenje. Ukazuje da Uredbom nije definisana situacija, kada dva kandidata imaju isti broj predloga i podrške, koji su kriterijumi za prijem jednog od njih. Predlaže da se tužba odbije kao neosnovana jer je Odluka dopunjena obrazloženjem nakon što je na to ukazano u tužbi", kaže se u presudi.

Nakon održane usmene rasprave, razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tužbe i odgovora na tužbu, Sud je ocijenio da je tužba osnovana.

Sud je ocijenio da u upravnom postupku moraju biti utvrđene sve činjenice koje su od uticaja na rješenje stvari, i pored toga, u smislu člana 203. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/2003 i "Sl. list CG", br. 32/2011), rješenje donijeto u upravnom postupku mora biti obrazloženo.

"Valjano obrazloženje rješenja treba da sadrži i pravne propise i razloge koji, obzirom na činjenično utvrđenje, upućuju na odluku kakva je data u dispozitivu", kaže se u presudi.

Navodi se da se iz spisa predmeta utvrđuje, da je Generalni sekretarijat Vlade objavio javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje pet predstavnika, za članove Operativnog tima za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada 4. decembra prošle godine u kome su dati uslovi javnog poziva.

Kako se navodi, nakon objavljivanja poziva sačinjen je tabelarni prikaz predloga kandidata, na koji je izjavljen prigovor.

U presudi su objasnili da je odlučujući po prigovorima, sačinjena korigovana lista kandidata i na osnovu toga donijeta je Odluka o imenovanju tima Partnerstva otvorenih vrata.

Ukazuje se da se u obrazloženju navedene odluke, koja je prema navodima iz odgovora na tužbu dopunjena, konstatuje da je na osnovu datih ovlašćenja i u skladu sa korigovanom listom kandidata za Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada, Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama, donijeta odluka.

"Ovako, iako naknadno dato obrazloženje, nije u skladu sa citiranom zakonskom odredbom člana 203. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/2003 i "Sl. list CG", br. 32/2011), što je bio dovoljan razlog da Sud tužbu uvaži i osporenu odluku poništi", navodi se u presudi.

Izvor: Vebsajt RTCG, 24.06.2015.