Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

MEĐUNARODNA AGENCIJA ZA ATOMSKU ENERGIJU (IAEA) OBJAVILA POZIV ZA PRIPREMU I PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA CIKLUS TEHNIČKE POMOĆI 2018-2019


Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) sa sjedištem u Beču, objavila je poziv za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga za ciklus tehničke pomoći zemljama članicama 2018-2019. godina.

U okviru navedenih aktivnosti, zemlje članice imaju mogućnost predlaganja projekata nacionalnog, regionalnog ili interregionalnog karaktera. Nacionalni projekti su kategorija koja se bazira na identifikovanim potrebama zemalja članica (u skladu sa djelatnošću IAEA) i moraju imati svoje uporište u Okvirnom programu za zemlju (Country Programme Framework-CPF). Podsjetimo da su u slučaju Crne Gore definisane sljedeće prioritetne oblasti: nuklearne nauke i aplikacije, održivi razvoj i životna sredina, zdravlje ljudi, zaštita od zračenja, nuklearna bezbjednost i sigurnost i razvoj ljudskih resursa.

Regionalni projekti, sa druge strane, moraju biti bazirani na odgovarajućim strategijama i planovima za konkretni region i moraju odslikavati zajedničke potrebe zemalja članica IAEA iz navedenog regiona. Interregionalni projekti u svojoj osnovi pružaju podršku zemljama članicama kroz organizaciju konferencija, seminara i radionica za odgovarajuće prioritetne oblasti.

Prema standardnim procedurama Agencije, a u cilju pomoći zemljama članicama u dijelu pripreme i finalizacije projekata, Međunarodna agencija za atomsku energiju pruža odgovarajuću ekspertsku podršku, kao i podršku kroz organizovanje treninga, za članove projektnih timova.

Podsjetimo, Crna Gora je obnovila svoje punopravno članstvo u IAEA, 30. oktobra 2006. godine i u periodu od 01. januara 2007 do 01. januara 2016, Crna Gora je imala ukupno 10 nacionalnih projekata ukupne vrijednosti od skoro 3.000.000,00 EUR-a, učešće u 76 projekata regionalnog karaktera a u pomenutom periodu u Crnoj Gori su realizovane 43 ekspertske misije IAEA, organizovano je 7 radionica i jedna naučna konferencija. Konkretni rezultati ostvareni su u nabavci opreme (donacija digitalnog mamografa sa pratećim sadržajima za potrebe KC CG, donacija gamma kamere sa pratećim sadržajima takođe za potrebe KC CG, većinsko opremanje laboratorija Centra za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore, opremanje laboratorije Biotehničkog fakulteta, zatim u uvođenju novih tehnika liječenja (npr. brahiterapija), što je sve praćeno obrazovnim i/li trening programima kadrova odgovarajućih profila.

Za ciklus tehničke saradnje 2016-2017. odobrena su tri nacionalna projekta čija je praktična implementacija počela 01.januara 2016. i to:

" Radon u crnogorskim školama i vrtićima,

" Nadgradnja nuklearnih-molekularnih tehnika za poboljšanje dijagnostike bolesti životinja i patogena u hrani i

" Nadgradnja regulatorne infrastrukture na području nuklearne i radijacione bezbjednosti i sigurnosti i zaštite od zračenja.

U cilju nastavka uspješne saradnje između Crne Gore i Međunarodne agencije za atomsku energiju, Ministarstvo nauke kao koordinator ukupnih aktivnosti u ovoj saradnji na nacionalnom nivou je spremno da organizuje, shodno potrebama institucija, odgovarajuće konsultacije. Iste se mogu zakazati u Direkciji za međunarodne programe i evropske integracije na telefone: 020/405-351 i 020/405-371, kontakt osobe mr Smilja Kažić Vujačić i Ivana Lagator.

Vodič za pripremu projektnih prijedloga u ciklusu 2018-2019, sa vremenskom dinamikom aktivnosti možete preuzeti ovdje.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo nauke, 24.02.2016.