Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SAOPŠTENJE MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE U VEZI SA PREDLOGOM ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI

24.09.2018.


Predložena rješenja u predlogu Zakona o državnoj upravi koja se odnose na položaj državnih agencija/regulatora ni na koji način ne ugrožavaju njihovu nezavisnost, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izrazio je zabrinutost zbog odluke Vlade da Agenciju za elektronske medije (AEM), kao nezavisnog regulatora za elektronske medije koji vrši javna ovlašćenja u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima ("Sl. list RCG", br. 46/2010, 40/2011 - dr. zakon, 53/2011, 6/2013, 55/2016 i 92/2017)i djeluje u interesu javnosti, stavi pod svoju direktnu kontrolu, kako je to definisano novim predlogom Zakona o državnoj upravi. 

"Sve agencije, uključujući i  Agenciju za elektronske medije (AEM) smo posmatrali na nivou principa i primjenjući najbolje evropske prakse koje smo prethodno definisali i usaglasili u saradnji sa Evropskom komisijom i SIGMA-om. EU ne traži odgovornost agencija (regulatora) Parlamentu. Naprotiv, Principi javne uprave iz 2017. godine kojima je SIGMA za potrebe ocjenjivanja stanja u državama kandidatima utvrdila standarde dobre javne uprave, definišu odgovornost prema Parlamentu samo kao izuzetak. Takođe, predložena rješenja obezbjeđuju agencijama pravnu, finansijsku, organizacionu, stručnu i kadrovsku samostalnost kao što je kod regulatora u oblasti medija u zemljama EU (Švedska, Danska, Estonija)", navodi se u saopštenju Ministarstva javne uprave.

Dodaju da je cilj novih rješenja da se u sistem državne uprave, pored ministarstava i organa uprave, po prvi put uvedu državne agencije i fondovi.

"Sve ovo treba da doprinese da se uspostavi pravni okvir za jasnu organizaciju i tipologiju organa čime će se ispuniti jedan od strateških ciljeva reforme javne uprave utvrđen Strategijom reforme javne uprave do 2020. godine. Cilj novih zakonskih rješenja je da se stvore uslovi za reorganizaciju državne uprave, unapređenje organizacione strukture i sistem državne uprave u skladu sa evropskim standardima. Predložena zakonska rješenja treba da doprinesu stvaranju moderne, racionalne i efikasne javne uprave i  smanjenju troškova javne uprave", zaključuje se u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt Vijesti.me, 21.09.2018.


Naslov: Redakcija