Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Poslovanje uskladiti sa odredbama Zakona

24.03.2021.


Privrednici koji posluju u Crnoj Gori, dužni su da usklade organizaciju u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/2020 - dalje: Zakon) i obave registraciju promjena u rokovima predviđenim za različite oblike organizovanja kompanija, saopšteno je iz Uprave prihoda.

"Radi se o statutu društva, organima i drugim aktima koji se usklađuju sa Zakonom, koji je u primjeni od 11. jula prošle godine", navodi se u saopštenju.

Shodno odredbama tog Zakona, koje su bliže regulisane Pravilnikom o postupku registracije, bližoj sadržini i načinu vođenja Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl. list CG", br. 98/2020 i 115/2020) akcionarska društva, javna društva sa ograničenom odgovornošću i društva sa ograničenom odgovornošću koja se smatraju velikim preduzećem u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, dužna su da tu obavezu realizuju u roku od devet mjeseci od stupanja na snagu Zakona.

"Ostala preduzeća koja su registrovana u CRPS do stupanja na snagu ovog zakona dužna su da usklade organizaciju i obave registraciju promjena u CRPS u roku od 18 mjeseci od stupanja na snagu Zakona", navodi se u saopštenju Uprave prihoda.

Ortačka društva i preduzetnici koji do stupanja na snagu zakona nijesu registrovani u CRPS, dužni su obave upis u CRPS u skladu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu zakona.

"Takođe, preduzetnici koji su do stupanja na snagu zakona registrovani u CRPS bili su dužni da svoje poslovanje usklade i podnesu registracionu prijavu za registraciju u CRPS u roku od šest mjeseci", dodaje se u saopštenju.

Imajući u vidu navedeno, Uprava prihoda podsjetila je preduzeća da blagovremeno ispune obavezu usklađivanja organizacije i registracije promjena u CRPS, a posebno imajući u vidu odredbe Zakona koje propisuju obavezu Uprave prihoda - CRPS da pred nadležnim sudom pokrene postupak sudske likvidacije svih preduzeća koja nijesu ispunila obavezu registracije i izbriše ih iz Registra nakon sprovedenog postupka sudske likvidacije.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 22.03.2021.


Naslov: Redakcija