Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

USTAVNI SUD: 24. marta 2017. godine sjednica US - Donošenje odluka u postupku ocjene ustavnosti i zakonitosti zakonskih i podzakonskih akata

24.03.2017.


Na osnovu odredbe člana 28. stav 1. Poslovnika Ustavnog suda Crne Gore ("Sl. list CG", br. 7/2016), zakazana je III sjednica Ustavnog suda za 24. mart (petak) 2017. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa II sjednice Ustavnog suda, od 24. februara 2017. godine;

2. U-I broj 4/16

Predlog za donošenje odluke u postupku ocjene ustavnosti i zakonitosti Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Sl. list RCG", br. 16/2000 - prečišćeni tekst, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 45/2004 - odluka US, 48/2006 i 56/2006 - odluka US i "Sl. list CG", br. 46/2011, 14/2014, 47/2014 - odluka US i 12/2016 - odluka US);

3. U-II broj 23/15

Predlog za donošenje odluke u postupku ocjene ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 92. stav 4. Statuta Univerziteta Crne Gore, br.07-304, od 4. februara 2015. godine i Zaključka, br.08-169, od 12. februara 2015. godine (Bilten UCG, br.337/15.);

4. U-I broj 1/17, 2/17, 3/17 i 5/17

Predlog za donošenje odluke u postupku ocjene ustavnosti i zakonitosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 1/2017);

5. U-I broj 31/15

Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 39. st.3., 4. i 5. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/2009 i 40/2011 - dr. zakon);

6. U-II broj 34/15

Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 2. Pravilnika o bližem određivanju radnih mjesta, odnosno poslova u organima državne uprave na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ("Sl. list CG", br. 46/2014 i 45/2016);

7. U-II broj 35/15

Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 9. Uredbe o bližim uslovima, načinu ostvarivanja i visini naknada troškova i drugih primanja lica u službi u Vojsci Crne Gore ("Sl. list CG", br. 26/2015 i 55/2016 - dr. uredba);

8. U-II broj 67/13

Predlog za donošenje odluke u postupku za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 5. stav 3. i člana 32. Poslovnika o radu Skupštine Notarske komore Crne Gore, broj 2/11., koji je donijela osnivačka Skupština Notarske komore Crne Gore, na sjednici od 29. aprila 2011.godine;

9. U-II broj 4/15

Predlog za donošenje odluke u postupku za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova ("Sl. list CG", br. 54/2010, 62/2011 i 28/2016 - dr. uredba);

10. U-II broj 27/15

Predlog za donošenje odluke u postupku za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl.3. i 12., člana 16. stav 2. i člana 27. stav 1. tačka 1. Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih;

11. U-II broj 44/15

Predlog za donošenje odluke u postupku za ocjene ustavnosti i zakonitosti Odluke o stambenim odnosima ("Sl. list opštine Budva", br. 7/2009);

12. U-III broj 87/17

Ustavna žalba izjavljena protiv rješenja Vrhovnog suda Crne Gore, Kr-S.br.1/17, od 13. januara 2017. godine;

13. Tekuća pitanja.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 21.03.2017.


Naslov: Redakcija