Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

DODATNIH 2,1 MILIONA EURA EU ZA REFORMU JAVNE UPRAVE U CRNOJ GORI

23.12.2019.


EU je izdvojila dodatnih 2,1 miliona EUR prepoznajući reformske mjere kojima bi javna uprava Crne Gore postala pristupačnija i efikasnija, smanjujući troškove za građane i za privredu.

EU je ukupno obezbijedila više od šest miliona eura za reformu javne uprave u Crnoj Gori. U decembru 2018. godine obezbijeđeno je četiri miliona eura, a u decembru 2019. godine 2,1 miliona eura.

Podržane aktivnosti su se odnosile na usvajanje zakonodavnog okvira kako bi se stvorila održiva javna uprava, koja pruža bolje javne usluge i ima kapacitet da odgovori na potrebe građana i privrede. Zakonodavne promjene su, takođe, postavile osnovu za uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za razmjenu podataka između državnih registara. Ovo će pojednostaviti administrativne procedure, povećati broj elektronskih usluga i poboljšati kvalitet i dostupnost javnih usluga, što će na kraju rezultirati nižim troškovima za građane i privredu. Podrškom EU, takođe, je podstaknuta digitalizacija i razvoj elektronskih usluga na portalu eUprave, te jačanje eDemokratije projektima kao što su "Glas građana - ePeticije", platformom koja omogućava učešće građana u kreiranju javnih politika sa 3.000 potpisa.

Pored toga, EU podržava organizacije civilnog društva koje su prepoznate kao partneri u procesu reforme javne uprave. Te organizacije će preduzeti aktivnosti na podizanju svijesti, nadgledati sprovođenje reforme javne uprave i podstaći inkluzivno donošenje politika i participativnu demokratiju.

Trenutno se sprovodi 12 projekata finansiranih od strane EU vrijednih više od 2,8 miliona eura koji su namijenjeni unapređenju kapaciteta javne uprave u institucijama kao što su Upravna inspekcija, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Zavod za statistiku i Uprava za kadrove.

Zadovoljstvo građana pruženim uslugama na nivou centralne uprave povećalo se sa 42% u 2017. na 66% u 2019. godini, kako je prepoznato u posljednjem Izvještaju Evropske komisije. To pokazuje da proces reforme javne uprave daje rezultate i pokazuje efikasnost podrške EU u ovom sektoru.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo javne uprave, 20.12.2019.


Naslov: Redakcija