Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 23. septembra 2015. godine sjednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje - Razmatranje predloga zakona i amandmana na predloge zakona


Nastavak 115. śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet održaće se 23. septembra 2015. godine, sa početkom u 10.00 sati, u Plavoj sali.

Dnevni red:

3. Predlog zakona o energetici;

4. Predlog zakona o bezbjednosti hrane;

5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća;

6. Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti;

7. Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju;

8. Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja;

9. Predlog zakona o potvrđivanju 38. Konvencije o međunarodnoj naplati potraživanja za izdržavanje djeteta i druge oblike izdržavanja porodice.

116. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet održaće se 23. septembra 2015. godine, sa početkom u 10.00 sati, u Plavoj sali.

Dnevni red:

1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju;

2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture, sa Ugovorom o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Terna Crna Gora DOO;

3. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o energetici,

4. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o slobodnim zonama,

5. Tekuća pitanja.

106. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje održaće se 23. septembra 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u Crvenom salonu.

Dnevni red:

1. Amandmani na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti,

2. Amandmani na Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju.

Izvor: Vebsajt Skupštine Crne Gore, 22.09.2015.