Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA: Radi zaštite javnih površina zabranjeno puštanje pasa na javnu zelenu površinu

23.08.2018.


Podgoričkim ulicama svakodnevno dosta građana šeta pse, ali samo rijetki to rade u skladu sa odredbama Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 27/2010, 27/2015 i 34/2016) na povocu i sa zaštitnom korpom. Dijelom i kao posljedica nepridržavanja zakonskih odredbi, tokom ljeta je u glavnom gradu zabilježeno nekoliko napada vlasničkih pasa na djecu, od kojih su neki kao posljedicu imali teže tjelesne povrede.

U Komunalnoj inspekciji, Komunalnoj policiji i Veterinarskoj inspekciji nijesu do kraja usaglašeni o tome u čijoj nadležnosti je kontrola držanja i izvođenja pasa na javnim mjestima. U Komunalnoj policiji i Komunalnoj inspekciji tvrde da je to u nadležnosti Veterinarske inspekcije, dok iz Uprave za bezbjednost hrane, pod čijom ingerencijom je Veterinarska inspekcija, poručuju da su nadležnosti za sprovođenje lokalnih propisa na organima lokalne uprave i lokalnim inspekcijama, tj. Komunalnoj inspekciji i Komunalnoj policiji.

Iz Komunalne inspekcije navode da, što se tiče vlasničkih pasa, oni kontrolišu da li se drže u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima.

Kako dodaju, Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Sl. list CG", br. 55/2016, 74/2016 - ispr. i 2/2018 - dr. zakon) propisano je da je radi zaštite javnih površina zabranjeno puštanje pasa na javnu zelenu površinu.

Zakonom je propisano da je u vršenju komunalnog nadzora komunalni policajac ovlašćen da kontroliše sprovođenje te zabrane i preduzima odgovarajuće mjere u slučaju njenog nepoštovanja. Za navedeni prekršaj komunalni policajac može izdati prekršajni nalog u iznosu od 100 eura navode iz Komunalne inspekcije.

I iz Komunalne policije precizirali su da izvođenje pasa bez zaštitne korpe, kao i obaveze držaoca kućnog ljubimca prilikom njegovog izvođenja na javne površine regulišu odredbe Zakona o zaštiti dobrobiti životinja("Sl. list CG", br. 14/2008, i 40/2011 - dr. zakon i 47/2015), koji članom 41 propisuje da inspekcijski nadzor nad implementacijom odredbi zakona vrši veterinarski inspektor.

Iz Uprave za bezbjednost hrane navode da su Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja propisana i pravila za zaštitu kućnih ljubimaca, koja podrazumijevaju i obaveze vlasnika (držaoca) kućnih ljubimaca. Oni ističu da je u članu 27, stav 7, tog zakona propisano da uslove i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama (kućnim ljubimcima), način zbrinjavanja i kontrole njihovog razmnožavanja propisuje nadležni organ lokalne samouprave.

Propisivanje i nadzor nad primjenom propisa za uslove i način držanja kućnih ljubimaca je u nadležnosti lokalnih samouprava.

Od 23 lokalne uprave, njih 15 je donijelo odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca.

Doktor veterinarske medicine Milan Mitić, kaže da su adekvatne zaštitne korpe zdravstveno bezbjedne i ne škode psu kada je u pitanju normalno disanje ili oslobađanje viška toplote dahtanjem.

"To podrazumijeva da je korpa odgovarajuće veličine za određenu rasu. Korpa ne treba da stiska njušku, pas mora komotno otvarati usta. Korpa treba da spriječi ugriz. Ona ne pravi nikakve fizičke zdravstvene smetnje, ali može da dovede do stresa za psa. Stres može da doživi pas koji nije naviknut na korpu, kojem se ona prinudno stavlja. Životinja ne reaguje razumno kao čovjek, nego se uplaši i to može da dovede do stresa, uznemirenosti, ubrzanog disanja i rada srca, a u nekim slučajevima može da dođe i do mučnine i povraćanja. Prije nego što mu se stavi zaštitna korpa za šetnju, pas mora da se navikne na nju. Najbolje ga je od malena navikavati na korpu, malo po malo, jer pas koji nije navikao na korpu, može da se razdraži i da se postigne kontraefekat, odnosno da se ponaša uznemireno i da vlasnik ne može da ga kontroliše. Najbolje je da navikavanje psa na korpu rade obučeni dreseri", ukazao je Mitić.


IZVOR: Vebsajt CdM, 22.08.2018.


Naslov: Redakcija