Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

CRNA GORA IMA KADROVE SPOSOBNE DA VODE POGLAVLJE 13 O RIBARSTVU


Crna Gora ima kadrove sposobne da vode pregovore sa EU za Poglavlje 13 - Ribarstvo, poručuju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Pregovarački tim ima 42 člana, od koji su 31 predstavnik državnih institucija, a 11 civilnog sektora, većinom ribari. U junu 2015. godine Vlada Crne Gore usvojila je Strategiju ribarstva Crne Gore 2015-2020 sa Akcionim planom za prenošenje, implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU. U izradu dokumenta uključene su sve zainteresovane strane, među kojima i predstavnici svih udruženja ribara Crne Gore, domaći i međunarodni eksperti s dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju zajedničke ribarstvene politike. Ovim dokumentom ispunjeno je mjerilo za otvaranje pregovaračkog Poglavlja 13. Akcioni plan sadrži detaljan pregled aktivnosti kojima će se rješiti aktuelni problemi kao što su vezovi ribarskih plovila, mjesta prvog iskrcaja i prodaje ribe i jačanje zajedničkog djelovanja ribara koje je od presudnog značaja za buduće funkcionisanje ovog sektora u EU. Evropska komisija je dala pozitivno mišljenje na dostavljenu Strategiju i vrlo visoku ocjenu za ostvareni napredak, što dokazuje i posljednji Izvještaj o napretku Crne Gore.

Skupštinski Odbor za evropske integracije u decembru 2015. godine jednoglasno je dao pozitivno mišljenje na Nacrt pregovaračke pozicije za Poglavlje 13, a Vlada Crne Gore istu usvojila na sjednici od 28. decembra 2015. godine. Ovaj dokument zastupa interese Crne Gore u oblasti ribarstva. I u njegovoj izradi učestvovali su članovi radne grupe, predstavnici akademske zajednice i ribara. Kao krunu trogodišnjeg rada očekujemo skoro otvaranje Poglavlja 13.

Sektor morskog ribarstva u okviru Ministarstva poljoprivrede kadrovski je značajno ojačan. Umjesto jednog danas u ovom Sektoru radi pet mladih i edukovanih ljudi, koji su u kontinuitetu na obukama za sticanje znanja i vještina neophodnih da se izuzetno složena, zajednička ribarska politika implementirala u nacionalno zakonodavstvo i zaživi u praksi.

Kako je morska riba djeljiv resurs, od neprocjenjive je važnosti imati i dobru naučnu podlogu da bi se omogućilo dugoročno i održivo upravljanje i iskorišćavanje resursa mora. Ministarstvo je zakonom prepoznalo Institut za bilogiju mora kao naučnu ustanovu, dalo podršku za rekonstrukciju, opremu i obuku zaposlenih da vrše složena istraživanja i daju procjene o održivom nivou eksploatacije živih resursa mora.

Edukacija kadrova vrši se u kontinuitetu, ne samo zaposlenih već i ribara, naravno onih koji su spremni da uče i da prihvataju pravila odgovornog i drživog ribarstva. Crne Gora ne usaglašava oblast morskog ribarstva samo sa pravnom tekovinom EU. Kao zemlja koja izlazi na Mediteran, mi smo članica Generalne komisije za ribarstvo Mediterana (GFCM) i u obavezi smo da da prihvatamo preporuke ove Komisije. U zvaničnim izvještajima ove organizacije Crna Gora je istaknuta kao dobar primjer, jer je svojim trudom i radom implementirala većinu preporuka za održivo iskorišćavanje i upravljanje resursima mora

Takođe, ovo Ministarstvo je, u cilju edukacije i upoznavanja sa novim savremenim i efikasnijim tehnikama ribanja, ribarima iz Crne Gore omogućilo niz studijskih posjeta, radionica i sl. U aprilu ove godine ribari su boravili u višednevnoj posjeti italijanskim kolegama, gdje su imali priliku da se upoznaju i prodiskutuju o važnim pitanjima kao što su donošenje mjera upravljanja resursima sitne plave ribe u Jadranskom moru, standardima Evropske unije vezanim za sljedljivost i obilježavanja proizvoda ribarstva, kao i tržišnim zahtjevima u EU.

Na kraju, podrška koja se izdvaja kroz mjere Agrobudžeta za razvoj sektora morskog ribarstva, u poslednje četiri godine, u konstantnom je povećanju, te u tekućoj godini iznosi 348.000 eura dok je, poređenja radi 2012. iznosila 171.000 eura. Može se zaključiti da je podrška ovom sektoru uvećana za 200 odsto.

U prethodnoj godini, ribari su investirali u osavremenjivanje ribarskih plovila blizu 290.000 eura od čega je podrška ovog Ministarstva iznosila preko 143.000 eura odnosno 50 odsto vrijednosti ispostavljenih računa. Takođe, kroz javne pozive u tekućoj godini, ribari su prijavili planirane investicije u iznosu od 499.000 eura, gdje će takođe biti podržani sa 50% odsto vrijednosti od ispostavljenih računa.

Izvor: Vebsajt CdM, 22.06.2016.