Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

LISTA KANDIDATA/KINJA KOJI/E SU PREDLOŽENI/NE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE ZAŠTITE DJECE OD NASILJA SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2017-2021. GODINU


Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 07/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije zaštite djece od nasilja sa Akcionim planom za period 2017-2021. godinu.

Za članicu Radne grupe za izradu Strategije zaštite djece od nasilja sa Akcionim planom za period 2017-2021. godinu, u skladu sa Javnim pozivom objavljenim 06. juna 2016. godine, predložena je sljedeća kandidatkinja:

1. Maja Raičević, izvršna direktorica NVO "Centar za ženska prava" iz Podgorice, predložena od:

- NVO "Centar za ženska prava" iz Podgorice.

U skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 07/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja će, u roku od pet dana od dana objavljivanja ove Liste, donijeti odluku o izboru kandidata/kinje.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 21.06.2016.