Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O ŠTRAJKU: Akt kojim se uređuje minimum procesa rada u slučaju štrajka zaposlenih, dužan je da sporazumno utvrdi poslodavac u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog zakona


20. marta 2015. godine stupio je na snagu Zakon o štrajku ("Sl. list CG", br. 11/2015 - dalje: Zakon) kojim se uređuju uslovi i način organizovanja štrajka, kao i prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih i poslodavaca u vezi sa njim.

Članom 21 Zakona predviđeno je da se kod poslodavca sa posebnim tehnološkim procesima obezbjedi tehnološki minimum procesa rada. Time bi se izbjegla mogućnost da prekid rada dovede do oštećenja sredstava za rad, izazove neposrednu opasnost po život i zdravlje zaposlenih ili stvori nepovoljne uslove za radnu i životnu sredinu. Akt kojim se uređuje minimum procesa rada u slučaju štrajka zaposlenih, dužan je da sporazumno utvrdi poslodavac u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog zakona.

Privredna društva koja u obavljanju svojih djelatnosti imaju tehnološke procese koji pripadaju nevedenoj kategoriji, potrebno je da o tome obavijeste Ministarstvo ekonomije i da saopšte da li postoji adekvatan akt o minimumu procesa rada u slučaju štrajka.

Obaveza Ministarstva ekonomije je da na odgovarajući način utvrdi listu poslodavaca koji u obavljanju svoje djelatnosti imaju posebne tehnološke procese, a time i obavezu da donesu akt o minimumu procesa rada u slučaju štrajka.

Osoba za kontakt u Ministarstvu ekonomije je Lidija Radović, lidija.radovic@mek.gov.me, tel.020/482-252.

Izvor: Vebsajt Unija Poslodavaca Crne Gore, 22.06.2015.