Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ODRŽANA SJEDNICA SAVJETA ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE PROJEKTE: Razmatrana Inicijativa za raskid privatizacionog Ugovora za bivšu Vojnu bolnicu Meljine


Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte na sjednici održanoj 21. septembra 2015. godine razmatrao je Inicijativu za raskid Ugovora za bivšu Vojnu bolnicu Meljine koju je privatizovala Atlas grupa u vlasništvu Duška Kneževića.

"Savjet je zadužio resorna ministarstva, da u što kraćem roku, pripreme detaljnu informaciju o stepenu realizacije privatizacionog Ugovora i dostave je Vladi na razmatranje i usvajanje", saopšteno je nakon sjednice Savjeta.

Pored toga Savjet je u skladu sa odlukama Skupštine Crne Gore utvrdio izvještaje o realizovanim investicijama po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu kasarne "Orijenski bataljon" u Kumboru, Ugovora o davanju u dugoročni zakup poluostrva Luštica, opština Tivat (projekat Luštica bay) i Ugovora o davanju u dugoročni zakup poluostrva Luštica, opština Herceg Novi.

 "Na osnovu Izvještaja o realizaciji Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije Orijenski bataljon u Kumboru, konstatovano je da je investitor kompanija Azmont investments u periodu od 2013. do avgusta ove godine investirala 90,6 miliona eura i to: u 2013. godini 25,2 miliona eura koji se odnosi na pripremne radove za realizaciju projekta, u 2014. godini 34,4 miliona eura, a za prvih osam mjeseci ove godine, 31 milion eura", saopšteno je nakon sjednice Savjtea.

Podsjećaju da je na realizaciji tog projekta, u kompanijama Azmont investments i Triangle Montenegro zaposleno 65 osoba. Na građevinskim poslovima zaposleno je 445 osoba.

"Investitor je u izvještajnom periodu za socijalni program, donacije i sponzorstva izdvojio sredstva u iznosu od oko 470.000 eura. Iz Izvještaja se, takođe, može zaključiti da je Investitor premašio ugovorene investicije za 56 odsto", ističe se u saopštenju.

Dalje se navodi da je razmatrajući Izvještaj o realizaciji Ugovora o zakupu i izgradnji koji se odnosi na "Luštica Development", opština Tivat, koji su 23. oktobra 2009. godine potpisali predstavnici Vlade Crne Gore i kompanije Orascom Development Holding, Orascom Hotel&development SAE, Orascom Hotels Holding SA i Onsa Holding ltd, Savjet konstatovao da je ukupan iznos realizovanih investicija od početka radova do avgusta 2015. godine, 69 miliona eura, a koji se odnosi na uplatu zakupnine od 10 miliona eura i na prethodne pripremne radnje na izgradnji.

Na izgradnji ovog projekta za upravljanje angažovana je 41 osoba, dok je na izgradnji, u prosjeku 300 radnika dnevno. Investitor je u izvještajnom periodu za socijalni program, donacije i sponzorstva izdvojio sredstva u iznosu od oko 700.000 eura.

"Ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta (označenog kao kat. parcele 1539, 1540, 1544, 1564, 1545, 1546, i 1563/2 KO Rose, opština Herceg Novi) sa obavezom izgradnje, razvoja i upravljanja ekskluzivnim turističkim kompleksom zaključen je 11. septembra 2009. godine između Vlade Crne Gore i konzorcijuma Northstar d.o.o Podgorica i Equest capital limited Jersey UK. Savjet je konstatovao da se investicija ne realizuje planiranom dinamikom i da je neophodno da nadležni organi nastave sa intenzivnim praćenjem obaveza iz Ugovora", dodaje se u saopštenju.

Osim toga Savjet je razmotrio izvještaj o realizaciju ugovornih obaveza u vezi ugovorom o kupoprodaji akcija Privrednog društva "Kontejnerski terminal i generalni tereti" AD Bar, koji je pripremila revizorska kuća Ernst &Young Montenegro. U periodu od 17. januara 2014. do 30. aprila 2015. realizovane su investicije od oko 1,2 mil. eura.

"U vezi sa Socijalnim programom, konstatuje se da je kupac za isplatu otpremnina sa pripadajućim porezima izdvojio iznos od oko četiri miliona eura što predstavlja 65 odsto od ugovorenog iznosa (6,5 miliona eura)", navodi se u saopštenju.

Takođe, Savjet je usvojio i Informaciju sa prijedlogom aneksa II Ugovora za prodaju 80,9642 odsto akcijskog kapitala društva "Centar za odmor, rekreaciju i liječenje" Igalo AD – Igalo i predložio Vladi da zaduži Ministarstvo održivog razvoja i turizma da u saradnji sa Sekretarijatom za razvojne projekte, u skladu sa ugovornim obavezama, nastavi praćenje aktivnosti na rekonstrukciji / izgradnji depadansa "C" i "E" i da o tome redovno izvještava Vladu Crne Gore.

Izvor: Vebsajt CdM, 21.09.2015.