Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O SLOBODI VJEROISPOVIJESTI: Zabranjuje se zloupotreba vjerskih osjećanja u političke svrhe. Vjerske zajednice imaju pravo da ostvaruju prihode na neprofitnoj osnovi i obavezu da o tome vode evidenciju, a država ima pravo da ih kontroliše i sankcioniše ako obavljaju djelatnost radi profita i ako učestvuju u krivičnom djelu pranja novca. U slučaju da se bave nekom drugom djelatnošću, konkretno privrednom, dužne su da plaćaju poreze, doprinose i druge dažbine, a država ih može i osloboditi od plaćanja poreza


U toku je javna rasprava o Nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti prema kojem će sve (registrovane) vjerske zajednice morati djelovati u okviru crnogorskog pravnog sistema i plaćati poreze. Osim toga, svi vjerski objekti izgrađeni prije 1918. godine postaće državno vlasništvo.

U Nacrtu zakona stoji kako će svi "vjerski objekti i zemljište koje koriste vjerske zajednice na teritoriji Crne Gore, a za koje se utvrdi da su izgrađeni, odnosno pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. godine, kao kulturna baština Crne Gore" postati državno vlasništvo. No, vjerske zajednice imaju pravo korištenja nepokretnih i pokretnih dobara u državnom vlasništvu.

Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava, Dragutin Papović, rekao je kako je cilj bio promijeniti Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Sl. list SRCG", br. 9/77, 26/77 - ispr., 29/89 - dr. zakon i 39/89 - dr. zakon i "Sl. list RCG", br. 27/94 - dr. zakon i 36/2003 - odluka US), koji važi još od 1977. godine. Papović je rekao da su novim Nacrtom zakona "građanima, odnosno vjernicima omogućene najveće slobode, a država je dobila pravo da sankcioniše vjerske zajednice samo u slučajevima ako one zloupotrijebe slobodu vjeroispovijesti protiv pravnog poretka Crne Gore".

Nacrt zakona predviđa dobrovoljnu registraciju vjerskih zajednica koja će se sprovoditi uz potpuno poštovanje slobode vjeroispovijesti, autonomije i interesa vjerskih zajednica i u skladu sa međunarodnim standardima.Takođe je predviđeno i da prije imenovanja vjerskih velikodostojnika, vjerska zajednica o tome na povjerljiv način obavještava Vladu Crne Gore. A zabranjuje se političko djelovanje vjerske zajednice i zloupotreba vjerskih osjećanja u političke svrhe.

Predviđeno je i osnovanje registra vjerskih zajednica te će umjesto Ministarstva unutarnjih poslova koje je dosada vodilo računa o tom popisu, od sada to činiti Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Nacrt zakona uređuje i pitanja iz oblasti finansiranja i imovine. Vjerske zajednice imaju pravo da ostvaruju prihode na neprofitnoj osnovi i obavezu da o tome vode evidenciju, a država ima pravo da ih kontroliše i sankcioniše ako obavljaju djelatnost radi profita i ako učestvuju u krivičnom djelu pranja novca. U slučaju da se bave nekom drugom djelatnošću, konkretno privrednom, dužne su da plaćaju poreze, doprinose i druge dažbine, a država ih može i osloboditi od plaćanja poreza.

Izvor: Vebsajt Autonomije, 19.09.2015.