Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PORESKA UPRAVA U JUNU I JULU NAPLATILA 5 MILIONA EURA PORESKIH PRIHODA VIŠE OD PLANIRANOG, A 10 MILIONA VIŠE U ODNOSU NA ISTI PERIOD PROŠLE GODINE

22.08.2017.


Ukupna naplata prihoda tokom juna i jula 2017. godine iznosila je 164.276.678,83 €, što je za 10 miliona € iznad ostvarenja u komparativnom periodu 2016. godine, odnosno 5,5 miliona € iznad plana naplate za jun i jul 2017. godine.

U strukturi naplate posebno se ističe naplata poreza na dodatu vrijednost, koja je iznosila 33.922.908,97 €, što je 3,5 miliona € (11,5%) iznad ostvarenja u istom periodu 2016. godine, a 2,5 miliona € (8%) iznad plana naplate ovog poreskog prihoda.

Imajući u vidu da na Budvanskoj rivijeri tokom sezone boravi najveći broj turista, valja pomenuti da je u Područnoj jedinici Budva, koja obuhvata i ekspoziture Kotor i Tivat, tokom juna i jula ostvarena naplata od 23.889.164,9 €, što je 2,5 miliona € iznad ostvarenja u istom periodu 2016. godine, kao i u odnosu na plan naplate za ovu Područnu jedinicu za jun i jul 2017. godine.

Takođe, intenzivno praćenje poslovanja privrednika na teritoriji Opštine Ulcinj, koji su prepoznati kao najnedisciplinovaniji poreski obveznici, od početka sezone rezultiralo je registracijom čak 572 nova poreska obveznika u djelatnosti izdavanja smještajnih kapaciteta, kao i boljom naplatom poreza za pola miliona (500.000,00) € u odnosu na prethodnu godinu.

Rast naplate prihoda, a posebno poreza na dodatu vrijednost, kao najrizičnijeg poreskog prihoda sa aspekta postojanja sive ekonomije, rezultat je uspješne turisičke sezone, ali i intenzivnih napora poreske inspekcije, koja je od početka sezone izvršila 3.322 provjera i izrekla 565 prekršajnih naloga u ukupnoj novčanoj vrijednosti od 1.366.000,00 €, kao i mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti zatvaranjem objekata kod 57 poreskih obveznika.

Treba naglasiti da su svi obveznici kod kojih j izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u roku od 3 dana izmirili ne samo obaveze po osnovu prekršajnih naloga, već i sve ostale dosppjele a neizmirene poreske obaveze, nakon čega im je omogućen nastavak poslovanja, uz dalji nadzor poreske inspekcije.

Ovakvim rezulatima postignut je direktni efekat sankcionisanja neregularnog poslovanja konkretnih obveznika, ali i indirektni efekat tačnijeg i potpunijeg prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza po osnovu stečenih prihoda kod svih privrednih subjekata.

S obzirom da je glavna turistička sezona i dalje u toku, te da Poreska uprava koristi sve dostupne resure da istu efikasno isprati, očekuje se da će uspješan trend naplate biti nastavljen i u avgustu i septembru.


IZVOR: Vebsajt Poreske uprave Crne Gore, 18.08.2017.


Naslov: Redakcija