Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

DONIJETA ODLUKA O NAJNIŽOJ CIJENI OBUKA ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA


Vlada Crne Gore na prijedlog Ministarstva prosvjete donijela je Odluku o utvrđivanju najnižeg iznosa naknade troškova za obuku kandidata za vozača, izdavanje potvrda o završenoj obuci, svjedočanstva o položenom vozačkom ispitu, kao i visini troškova polaganja vozačkog ispita.

Određivanje najniže visine naknade troškova obuke i polaganja vozačkog ispita omogućiće svim licenciranim auto školama da pokriju realne troškove i da na kvalitetan način realizuju Program obrazovanja za osposobljavanje za upravljanje motornim vozilom. Na ovaj način spriječiće se nerealna konkurencija između auto škola, kojima je onemogućeno da formiraju manju cijenu obuke od propisane ovom Odlukom.

U skladu sa ovom Odlukom najniža cijena jednog časa teorijske nastave iznosi 1€ za sve kategorije vozila za koje je propisana teorijska obuka. Stoga, za kategorije vozila AM, A1, A2, A, B1, B,C1, C i T potrebno je najmanje izdvojiti 40€ za ukupan broj časova teorijske obuke.

Najniža cijena jednog časa praktične obuke za kategorije vozila AM, A1, A2, A, B1 i T iznosi 2€, za B i B+E iznosi 5€, za C1,C1+E,C i C+E iznosi 7€, dok je za kategorije D1, D1+E,D i D+E cijena jednog časa 10€. Za ukupan broj časova praktične obuke potrebno je najmanje izdvojiti za kategorije vozila AM 10€, za A1 30€, za A2 40€, za A 50€, za B takođe 50€, za B 150€, za B+E 50€, za C1 70€, za C1+E 70€, za C 105€, za C+E 70€, za D1 takođe 70€, D1+E 100€, za D 70€, za D+E 100€ i za T 10€.

Odlukom je definisano i da 1€ bude najniža cijena troškova izdavanja potvrde o završenoj teorijskoj nastavi, odnosno praktičnoj obuci, kao i svjedočanstava o položenom vozačkom ispitu.

Za troškove polaganja teorijskog ispita potrebno je izdvojiti 15€ i ove troškove kandidat plaća auto školi. Za polaganje praktičnog ispita za kategorije AM, A1, A2, A i B1 potrebno je izdvojiti 10€, za kategorije B, B+E, C1, C1+E, C, C+E i T potrebno je izdvojiti 15€, dok je za kategorije vozila D1, D1+E, D i D+E potrebno izdvojiti 20€ i ove troškove kandidat plaća auto školi.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvjete, 19.06.2015.

ODLUKA O ODREĐIVANJU NAJNIŽEG IZNOSA NAKNADE TROŠKOVA ZA OBUKU KANDIDATA ZA VOZAČA I VISINE TROŠKOVA POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA

Na osnovu člana 232 stav 2 i člana 239 stav 5 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Sl. list CG", br. 33/2012 i 58/2014), Vlada Crne Gore donijela je

Odluku o određivanju najnižeg iznosa naknade troškova za obuku kandidata za vozača i visine troškova polaganja vozačkog ispita

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se najniži iznos naknade troškova za obuku kandidata za vozača, izdavanje potvrda o završenoj obuci, svjedočanstva o položenom vozačkom ispitu, kao i visina troškova polaganja vozačkog ispita.

Član 2

Najniži iznos naknade troškova obuke iz člana 1 ove odluke obuhvata troškove teorijske nastave i praktične obuke.

Član 3

Najniži iznos naknade troškova jednog časa teorijske nastave za obuku kandidata za vozača za sve kategorije vozilaza koje je propisana teorijska obuka je1€.

Ukupan najnižiiznos naknade troškova iz stava 1 ovog člana je, za kategorije vozila:

- AM, A1, A2, A, B1, B,C1, CiT-       40 €.   

Član 4

Najniži iznos naknade troškova jednog časa praktične obuke je, za kategorije vozila:

 1. AM, A1, A2, A, B1i-           2€       
 2. BiB+E                         -           5€;      
 3. C1,C1+E,CiC+E         -           7€;      
 4. D1, D1+E,DiD+E        -           10€.    

Ukupan najniži iznos naknade troškova iz stava 1 ovog člana je, za kategorije vozila:

 1. 1.    AM                  -           10€;                                                                
 2. 2.    A1                   -           30 €;                                       
 3. 3.    A2                   -           40 €;
 4. 4.    A                     -           50 €;
 5. 5.    B1                   -           50 €;
 6. 6.    B                     -           150 €;
 7. 7.    B+E                 -           50 €;
 8. 8.    C1                   -           70 €;
 9. 9.    C1+E               -           70 €;
 10. 10.  C                     -           105 €;
 11. 11.  C+E                 -           70 €;
 12. 12.  D1                   -           70 €;
 13. 13.  D1+E               -           100 €;
 14. 14.  D                     -           70 €;
 15. 15.  D+E                 -           100 €;
 16. 16.  T                      -           10 €.  

Član 5

Najniži iznos naknade troškova izdavanja potvrde o završenoj teorijskoj nastavi, odnosno praktičnoj obuci je 1 €.

Član 6

Najniži iznos naknade troškova izdavanja svjedočanstva o položenom vozačkom ispitu je 1 €.

Član 7

Visina naknade troškova polaganja vozačkog ispita obuhvata troškove polaganja teorijskog i praktičnog ispita i troškove rada ispitne komisije.

Član 8

Visina naknade troškova polaganja teorijskog ispita, koju kandidat plaća auto školi, za kategorijevozila za koje se polaže teorijski ispit je 15€.

Visina naknade troškova polaganja praktičnog ispita, koju kandidat plaća auto školi je, za kategorijevozila:

 1. AM, A1, A2, A i B1                -                                   10 €;   
 2. B, B+E, C1,C1+E,C,C+E i-                       15 €;
 3. D1, D1+E, D i D+E                 -                                   20 €.   

Član 9

Visina naknade troškova za rad ispitne komisije za polaganje vozačkog ispita koje auto škola prenosi organu državne uprave nadležnom za poslove obrazovanjaiznosi 50% od iznosa naknade troškova za polaganje vozačkog ispita utvrđenih u skladu sa članom 8 ove odluke.

Član 10

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvjete, 19.06.2015.